Vuokko Palokangas kokee palanneensa juurilleen työssään erityisopettajana Valterissa – ”Näen lapsen lapsena haasteiden takaa”

Erityisopettaja Vuokko Palokankaan työura alkoi kaupungin erityiskoulusta, josta hän vaihtoi kymmenen opetusvuoden jälkeen isoon yhtenäiskouluun inklusiivisen opetuksen pariin miltei toiseksi vuosikymmeneksi. Nyt hän on palannut takaisin erityisen tuen opetusta antavalle koululle, Valteri-kouluun. Työpaikan vaihtaminen on ollut luonnollisesti iso mutta antoisa muutos.

Ennen nykyistä pestiään erityisopettajana Oulussa sijaitsevassa Valteri-koulu Tervaväylässä, Vuokko Palokangas tunsi Oppimis- ja ohjauskeskus Valteria oppilaan tukijakson kautta. Valterin tarjoamien tukijaksojen tavoitteena on tukea oppimista ja kuntoutumista. Jaksot toteutetaan ryhmä- tai yksilöjaksoina Valteri-koulussa tai oppilaan omassa koulussa.

”Ryhmäni oppilas kävi Valteri-koulussa tukijaksolla ja olin itsekin palavereissa mukana. Tuli sellainen olo, että on taho, johon ottaa tarvittaessa yhteyttä. Siellä tiedetään lapsen asioista ja saadaan oppilaalle arkeen apuvälineitä myös lähikoululle.”

Yhdeksän vuotta edellisessä työssään yhtenäiskoulussa viihtynyt Palokangas hamusi lisää ammatillisia haasteita ja päätti hakea töihin Valteriin. Eritoten moniammatillinen työskentely sekä hänelle jo aiemmassa työssä tutuksi tullut yhteisopettajuus kiinnostivat.

”Haastattelussa ilmoitin, että olen tiimitekijä ja sillä linjalla haluan jatkaa.”

Lähettyviltä löytyy arjen apu

Yhteisopettajuudessa vastuunjakaminen ja yhdessä suunnittelu näkyvät niin lapsen hyväksi kuin omassakin työhyvinvoinnissa, kun lapsen asioita on miettimässä enemmän kuin yksi aikuinen.

”Olen pohtinut täällä sitä, kuinka kasvaneiden haasteidenkin äärellä ratkaisut tulee toteuttaa lapsi keskiössä. Tuen tarpeet ovat meillä niin isoja, että joudumme eriyttämään opetusta paljon. Silti aloitamme ja lopetamme päivän yhdessä, jotta lapsi säilyttää tunteen, että kuulun tähän ryhmään.”

Opettajaparin lisäksi moniammatillinen tiimi on Valteri-koulun vahvuus.

”On hirveän hedelmällistä tehdä tätä yhteistyötä, kun moniammatillinen tiimi on koko ajan sama”, Palokangas toteaa.

Jos oppilas tarvitsee apua, ei tarvitse hartiavoimin kääntää kaikkia kiviä, vaan fyysisestikin lähettyvillä on esimerkiksi terapeutti, sosiaalityöntekijä ja psykologi.

”Olen kokenut, että aina mitä tarvitsee, niin täältä talosta on saanut sitä. Missään tilanteessa ei tarvitse olla yksin.”

Mahdollisuus toteuttaa työtään eri tavoin

Työt aloittaessaan Palokangas pääsi heti kerryttämään tietotaitoaan Valterin sisäisissä koulutuksissa. Työntekijöitä kannustetaan kehittämään ammatillista osaamistaan aktiivisesti, ja se mahdollistetaan muun muassa kattavalla koulutustarjonnalla.

Valterin moniammatillisessa työyhteisössä on valtavasti erityisosaamista, jota jaetaan säännöllisesti koulutusten ja toimivaksi todettujen käytäntöjen muodossa myös työtovereille.

Palokangas perehtyi ensi töikseen viittomien alkeisiin sekä MAPA®-menetelmään eli haasteellisen käyttäytymisen ennaltaehkäisyyn ja hallintaan. Valterin tarjoamia pidempiä koulutuskokonaisuuksia hän pitää mielenkiintoisena mahdollisuutena, mutta toistaiseksi aika kuluu vielä kaiken uuden keskellä.

Myös kentälle eli varhaiskasvatukseen ja lähikouluihin suuntautuva asiantuntijatyö kiinnostaa tulevaisuudessa.

”Koen, että minulla on annettavaa kokemukseni myötä. Valterissa on mahdollisuus toteuttaa erityisluokanopettajuutta eri tavoilla: luokkatyöskentelyn lisäksi esimerkiksi ohjaavana opettajana.”

Pääosin Valterin ulkopuolelle suuntautuvaan ohjaavan opettajan monipuoliseen työnkuvaan sisältyy muun muassa ohjauskäyntejä, oppilaiden tukijaksojen koordinointia ja toteuttamista, opetusta sekä koulutusta. Työskentely tapahtuu tiiviissä yhteistyössä Valterin opetuksen, kuntoutuksen ja oppilastuen kanssa.

Palokangas allekirjoittaa moniammatillisen yhteen hiileen puhaltamisen toteutuvan arjessa sekä summaa siitä olevan hyötyä koko työyhteisön hyvinvoinnin kannalta.

”Suuri voimavara tässä työssä on hyvä yhteistyö ja luottamus toisiin aikuisiin.”

Työstään Palokangas tiivistää olennaisimmaksi heidät, kenen vuoksi työtä tehdään.

”Tykkään vaan ihan hirveästi näistä lapsista. Näen sen lapsen lapsena haasteiden takaa. Sitä kiintyy ja osaa iloita pienistä askelista sekä siitä, että lapsilla on turvallista olla koulussa.”

 

Tahtoisitko sinäkin työskennellä Vuokon tapaan Valterissa? Työyhteisömme on täynnä tietämystä ja kokemusta tukea tarvitsevien lasten kanssa toimimisesta sekä loistava näköalapaikka monialaiseen työskentelytapaan. Meillä ammatillinen osaaminen kasvaa päivittäin, yhteistyössä tietenkin.

Katso kaikki parhaillaan avoinna olevat paikkamme valtiolle.fi-palvelussa, laita hakemusta matkaan ja liity joukkoomme!

Ajankohtaista tietoa palveluistamme, koulutuksistamme, tutkimus- ja kehittämistyöstämme sekä muista kiinnostavista lasten ja nuorten oppimisen ja koulunkäynnin tukeen liittyvistä aiheista.

Tilaa uutiskirje