VR-teknologia auttaa autismikirjon oppilasta arjessa

Virtuaalitodellisuusteknologiaa (VR) autismikirjon henkilön tukena on tutkittu viimeiset 20 vuotta. Tutkimustulokset viittaavat siihen, että VR-harjoittelu vaikuttaa positiivisesti elämäntaitojen, kommunikaation sekä erityisesti sosio-emotionaalisten taitojen oppimiseen. Näemme VR-teknologiassa paljon potentiaalia edellä mainittuun tarkoitukseen.

Kokeilimme keväällä 2018 tukea VR-teknologian avulla autismikirjon henkilöiden siirtymätilanteita, toiminnan ohjausta ja suoriutumista erilaisista asiointitehtävistä. Kokeiluun osallistui 11 Jyväskylän kaupungin autismikirjon opetuksen oppilasta. Se aloitettiin oppilaille vieraassa ympäristössä, Valterin Jyväskylän toimipisteessä. Toinen osa toteutettiin syksyn 2018 ja alkuvuoden 2019 aikana oppilaiden omissa oppimisympäristöissä.

Kiinnostava tekninen laite motivoi

Autismikirjon henkilöt ovat tyypillisesti taitavia ja motivoituneita käyttämään teknisiä laitteita, kuten tietokoneita tai tabletteja. Kun tukitoiminto siirretään henkilöä kiinnostavalle alustalle, vahvistuu usein myös toimintakyky ja näin voidaan saada tietoa henkilön taidoista, tiedoista ja oppimisesta.

Lähdimme siitä, että tuotamme kuvitteelliseen todellisuuteen ”uppouttavia” eli immersiivisiä virtuaalimaailmoja. Tallensimme videolle (360-kuvaus) henkilön omaa arkiympäristöä, säilyttäen kokijalle tärkeät tilat, näkymät ja ihmiset VR-näkymässä.

Toiminnan ohjaus kehittyi ja itsevarmuus kasvoi

Oli todella hienoa huomata, että videopohjainen VR-harjoittelu näyttää tukevan oppilaiden toiminnan ohjausta, tilan hahmottamista ja asiointitehtäviin osallistuneiden vuorovaikutusta. Oppilaat olivat motivoituneita VR-laitteiden käyttöön. VR-harjoittelu näkyi oppilaan itsevarmana ja ohjeen mukaisena toimintana heti videon katsomisen jälkeen.

Merkittävää menetelmän onnistumisen kannalta on toteuttajien ymmärrys ja kokemus autismikirjon henkilöiden kanssa työskentelystä sekä VR-välineistön tuntemus ja hallinta.

Vaatii jatkotutkimusta

Jatkossa syvennämme yhteistyötä yliopistojen kanssa ja selvitämme menetelmän mahdollisuuksia tukea esimerkiksi autismikirjon henkilön sosiaalisia taitoja, liikennekäyttäytymistä ja uusien ympäristöjen tai henkilöiden ennakointia. Näin voimme vahvistaa autismikirjon henkilöiden esteettömyyttä entistä vahvemmin.

Käsitteet ja lisätietoa

Aktuell information om våra tjänster, fortbildningar, vårt forsknings- och utvecklingsarbete samt övrig intressant information om aktuella ämnen inom stöd för barn och ungas lärande och skolgång.

Beställ nyhetsbrev

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *