Vaativan erityisen tuen VIP-verkostot käynnistyvät

Vaativan erityisen tuen kehittäminen osana yhtenäisen perusopetuksen kehittämistä
käynnistyy kansallisella Kick off-tilaisuudella Helsingissä 12.3. Tällöin alan keskeiset
toimijat aloittavat vaativan erityisen tuen ohjaus-ja palveluverkostojen eli VIP-verkostojen
muodostamisen. Verkosto muodostuu sote-uudistusta mukaillen viidestä
yhteistyöalueesta, joissa käytännön toiminta tapahtuu.

Kehittämistoiminnan tavoitteena on yhdistää ja syventää varhaiskasvatuksen, esi-, perus- ja
lisäopetuksen vaativan erityisen tuen osaamisen alueellisia voimavaroja. Tavoitteena
on vastata nykyistä joustavammin ja monipuolisemmin vaativan erityisen tuen oppilaiden
ja heidän opettajiensa tarpeisiin lasten ja nuorten omissa toimintaympäristöissä, kuten
lähikouluissa. Ennaltaehkäisevä työote painottuu toiminnassa, jonka vakiinnuttaminen on
pitkän tähtäyksen tavoite.

Kehittämistoiminnan toteuttamisesta vastaa opetus- ja kulttuuriministeriö yhteistyössä Opetushallituksen ja Oppimis- ja ohjauskeskus Valterin kanssa. Monialainen ohjausryhmä seuraa ja arvioi toiminnan etenemistä.

Lue lehdistötiedote aiheesta.

Katso Opetushallituksen sivuilta VIP-verkostojen  kevään 2018 Kick-off -tapaamiset eri paikkakunnilla.

Ajankohtaista tietoa palveluistamme, koulutuksistamme, tutkimus- ja kehittämistyöstämme sekä muista kiinnostavista lasten ja nuorten oppimisen ja koulunkäynnin tukeen liittyvistä aiheista.

Tilaa uutiskirje