Uppdatering: Educa 2022 -mässan flyttas till år 2023. Välkommen på Educa-mässan!  

Uppdatering: Educa 2022 -mässan flyttas, det nya datumet är 27.-28.1.2023. Södra Finlands Regionförvaltningsverk har förbjudit alla publikevenemang ordnade inomhus inom huvudstadsregionen för tre veckor framåt under tiden 28.12. – 17.1.

Educa, ett av de viktigaste evenemangen inom undervisningsområdet i Finland, hålls den 28-29 januari 2022 på Helsingfors mässcenter. Valteri är med på  Educa-mässan med flera föredrag och två avdelningar, varav den ena är på den svenskspråkiga Svenska Hörnan.  

  • Finskspråkig avdelning 6g60 
  • Svenska Hörnan 6p49 

Funderar du på hur stöd för lärande kan ordnas?  

Kom till våra avdelningar och diskutera om frågor relaterade till stöd för lärande och skolgång. På plats finns Valteris handledande lärare och rehabiliterare som mångprofessionellt dagligen stöttar och hjälper elever och yrkesverksamma i skolor runt om i Finland. De har många tankar och idéer och fungerar gärna som bollplank för dig!  

Nya publikationer – populärt material 

Valteri Boden hämtar de senaste och mest populära publikationerna till Educa-mässan. SASY-kort vilket är ett barncentrerat bildmaterial för samtalstöd har nu utökats med FÖSA-kort för ungdomar. Dessutom hittar du publikationer om  t.ex. känslofärdigheter och utmanande beteende, och även några pinfärska publikationer. En del av Valteri Bodens material finns även till försäljning på den finskspråkiga avdelningen.  

Få idéer och inspiration för att stödja lärande i skola och dagis av våra föreläsningar 

I Educa-programmets presentationer bygger vi en inkluderande verksamhetskultur, främjar samarbete mellan lärare och handledare och funderar på hur vi bäst kan stödja barnet på dagis. Dessutom ger vi en överblick över det lösningsorienterade arbetssättet och  undervisningen enligt verksamhetsområde och vi tar hänsyn till jämställdhet i skolan. Kom och lyssna – läs mer nedan.  

Du observerar väl Mässcentrets direktiv för säkert evenemangsdeltagande (på finska).  

Välkommen till Valteris avdelningar och presentationer!  

Fredag 28.1.  

Kl 11 -11.45 (Tila 201)
Tavoitteena osallistava toimintakulttuuri  
Osallisuutta painotetaan perusopetuksen opetussuunnitelmassa. Miten luomme koulun toimintakulttuuria, jossa osallisuus toteutuu? Esityksessä havainnollistetaan niitä hyötyjä, joita osallisuus ja osallistava pedagogiikka tuovat opettajan työhön.
Esiintyjä: ohjaava opettaja Hanna Lampi

Kl 15.30 – 16 (Hörnan)
Se möjligheterna! En introduktion kring lösningsinriktat arbetssätt
Då vi använder ett lösningsinriktat arbetssätt sätter vi inte energi på att fastna i problemen utan vi fokuserar på vad det är som vill vi uppnå och bygger upp lösningar utgående från det som fungerar. Vi definierar det läge som vi vill uppnå, hur vardagen skulle vara om det var optimalt bra och strävar mot det genom att vara på allas resurser, kompentens och kunnande. När vi gör mer av det som fungerar, väljer bort det som inte fungerar och gör saker på annat vis, blir vardagen mer meningsfull och hanterbar.
Presenterare: Handledande lärare Anne Levón 

Kl 16.30 – 17.30 (Tila 101D)
Miten järjestää lapsen tuki varhaiskasvatuksessa? 
Mikä on lapsen oikeus tukeen? Mikä on varhaiskasvatuksen tuen malli? Kuinka turvataan lapsen tuki siirryttäessä varhaiskasvatuksesta perusopetukseen? Opetus- ja kulttuuriministeriön Oikeus oppia- kehittämisohjelmien tavoitteena on valmistella oppimisen tukea, lapsen tukea ja inkluusion edistämistoimia. Esityksessä avataan käytännön esimerkein tuen järjestämistä varhaiskasvatuksessa.
Esiintyjät: Mirva Ritari Lempäälän kunnan varhaiskasvatuspäällikkö, ohjaava opettaja Tiina Heikkinen Oppimis- ja ohjauskeskus Valterista ja Opetusalan Ammattijärjestö OAJ:n erityisasiantuntija Minttu Ilveskivi-Hentilä ovat mukana ovat Oikeus oppia -kehittämisohjelmassa. 

Kl 14 – 15 (Hörnan)
Olika bakgrunder – jämlika möjligheter?
Står våra barn på samma startlinje när de inleder skolgången? Hur kan vi trygga jämlika möjligheter längs med hela lärstigen, från småbarnspedagogiken upp till andra stadiet, för våra barn, elever och studerande oberoende av modersmål, kön, inlärningssvårigheter, etnicitet och socioekonomisk bakgrund?
Presenterare: Emilia Christiansen, Pamela Granskog, Malin Gustavsson, Jan Hellgren, Camilla Nygård, Chris Silverström, Josefin Svedin.

Lördag 29.1. 

Kl 14.45 – 15.30 (Tahto-scenen)  

Opettajan ja ohjaajan yhteistyö etäopetuksessa 
Poikkeusolot synnyttivät uusia tapoja toimia ja oivalluksia oppimisen edistämiseen. Parhaimmillaan etäopetus ja teknologia edistivät opettajan ja ohjaajan / avustajan yhteistyötä. Miten hyödynnämme oppimaamme nyt ja tulevaisuudessa? 
Esiintyjä: ohjaava opettaja Jukka Vetoniemi  

Kl 10.30 -11.15 (Tila 201)
Näkökulmia opetuksen järjestämiseen toiminta-alueittain 
Toiminta-alueittain järjestettävä opetus herättää mielenkiintoa isoissa ja pienissä kunnissa.  Esityksessä avataan malleja ja menetelmiä toiminta-alueittain järjestettävän opetuksen tueksi sekä kentän konkaritoimijoille kuin ensiaskeleitaan ottaville kunnille. 
Esiintyjä: ohjaava opettaja Kukka-Maaria Kaukomaa 

Aktuell information om våra tjänster, fortbildningar, vårt forsknings- och utvecklingsarbete samt övrig intressant information om aktuella ämnen inom stöd för barn och ungas lärande och skolgång.

Beställ nyhetsbrev