Den lilla handboken som stöd för lärande och skolgång

I denna handbok behandlas frågor som berör undervisning samtstöd för uppväxt och lärande. Den är skriven för skolans personal och vårdnadshavare för att påminna om de faktorer som hjälper barnet att uppnå de bästa möjliga inlärningsresultaten för honom eller henne.

Detta är gratis digitalt material att ladda ner.