Växandets stig – en liten guide till en effektiv småbarnspedagogik

Barndomen är en unik och individuell tid. Stödbehov inom olika områden i barnets uppväxt och utveckling kan dock emellanåt förekomma. Personal eller vårdnadshavare kan fundera över om det finns skäl att bli orolig. Enligt utvecklingspsykologin kan man se känsliga faser inom barnets utveckling då det är viktigt att stöda lärandet av just vissa färdigheter. En del av oss har redan från födseln andra förutsättningar för inlärning av olika färdigheter.