Samarbetet mellan Valteriboden och Porvoon Kirjakeskus avslutas

Under den gångna våren har Valteri center för lärande och kompetens upprepade gånger kontaktats av Valteribodens kunder på grund av beställningsleveranser, faktureringar från Porvoon Kirjakeskus samt på grund av att våra kunder kunder kontaktats av av Webshop as a Service WaaS Oy:s som bedriver indrivningsverksamhet och som Porvoon Kirjakeskus använder. Vi har på grund av ovanstående utrett situationen och fört diskussioner med vår logistikpartner. Vi beslöt den 29.04.2022 att i samförstånd säga upp samarbetsavtalet.

Uppsägningen av samarbetsavtalet inverkar inte på Valteribodens verksamhet, dess kunder eller beställningsleveranser. Valteri-Bodens verksamhet fortsätter som tidigare och produkter kan i fortsättningen beställas utan bekymmer. Valteribodens beställningar levereras och faktureras under den kommande hösten av Porvoon Kirjakeskus tills dess att vi har tecknat ett nytt avtal för logistik-och faktureringstjänster. Vi kommer att informera mer om detta under hösten.

Porvoon kirjakeskus har meddelat att de inte längre riktar indrivningsverksamhet mot våra kunder och att leveransförseningarna under mars och april månad har korrigerats. Porvoon Kirjakeskus förnyade i mars sitt administrationssystem och på grund av tekniska problem i samband med förnyelsen överfördes inte Valteribodens beställningar till leverans. Felet har nu korrigerats.

Vi ber Valteribodens kunder om ursäkt för eventuella besvär som uppkommit och tackar er alla för ert tålamod.

Valteribodens kundtjänst på sommarsemester

Valteribodens kundtjänst (puoti@valteri.fi) är på sommarsemester under tiden 15.06-07.08.2022. Vi svarar igen på förfrågningar från och med vecka 32. Om du önskar få din beställning innan kundtjänstens sommarsemester rekommenderar vi att du gör din beställning senast den 31.05.2022. Beställningarna levereras och faktureras normalt från Porvoon Kirjakeskus under hela sommaren.

Observera dock att om en kund har frågor kring leveransen eller om eventuella problem uppstår så är vår kundtjänst inte tillgänglig under sommarsemestertiden.

Om du önskar att de produkter som du beställt inte ska skickas och faktureras förrän i augusti ber vi dig skriva en begäran om detta i fältet för ytterligare information i din beställning under ”Tilauksen kommentit (valinnainen)”.

Vid ärenden som gäller leverans och fakturering av produkter kan du vara i direktkontakt med Porvoon Kirjakeskus på adressen laskutus@kirjakeskus.fi

Aktuell information om våra tjänster, fortbildningar, vårt forsknings- och utvecklingsarbete samt övrig intressant information om aktuella ämnen inom stöd för barn och ungas lärande och skolgång.

Beställ nyhetsbrev