Opettajan ja ohjaajan yhteistyö hybridiopetuksessa – koronavuoden opetuksia ja oivalluksia

Mitä asioita hektinen koronakevät toi tullessaan kouluarkeen? Ohjaava opettaja Jukka Vetoniemi ja konsultoiva ohjaaja Mari Laitinen vetävät videotallenteessa yhteen, mitä opettaja, ohjaaja ja koko kouluyhteisö oivalsivat etäopetuksesta koronapandemian aikana ja miten sitä hyödynnetään nyt.

Keväällä 2020 Valteri-koulussa päätetiin ottaa etäopetuksessa kaikkien koulun ammattiryhmien kuten opettajien, ohjaajien ja kuntouttajien osaaminen hyötykäyttöön.  Videotallenteessa käydään läpi oppimisessa hyödynnettyä välineistöä, Chromebookia, Googlen GSE oppimisympäristöä ja ohjaajien tuottamia sähköisiä materiaaleja. Ohjaajat ylläpitivät ensiarvoisen tärkeää päivittäistä vuorovaikutusta ja kontakteja oppilaisiin. Samalla syntyi uudenlaisia tapoja käydä vapaamuotoista keskustelua, vuorovaikutusta ja jakaa neuvoja mm. sähköisesti toteutettavien päiväkahvien ja ns.  jeesitiskin avulla.  Toiminnan strukturointi tuki tilanteessa ja lisäsi turvallisuuden tunnetta. Osittain myös innostus ja luovuus kukkivat, kun oltiin yhdessä uuden edessä. Osaamista haluttiin jakaa.

Mitä tästä kaikesta opittiin? Osa oppilaista hyötyi etävälineillä työskentelystä. Opetushenkilöstön ja oppilaiden digitaidot kehittyivät ja piilossa olevat taidot tulivat esille. Koulun ammattilaisille avautui näkymä kotiympäristöön ja välitön yhteys huoltajiin. Viikkostruktuuri jäi käyttöön, etävälinein tuettu opetus ja se, että opetus toteutetaan hybridina. Valteri-koulu Mäntykänkaalla jokainen luokkahuone on nyt varustettu niin että yhteydet maailmalle toimii. Hienoa oli myös se, että eri ammattiryhmien kuten ohjaajien ja kuntouttajien osaaminen etätilanteessa tuli näkyväksi ja sitä osataan nyt hyödyntää entistä paremmin.  Voikin vain kysyä, miksi tähän tarvittiin kriisi, että teknologia saatiin hyötykäyttöön?

Katso alta Jukan ja Marin esitys opettajan ja ohjaajan yhteistyöstä etäopetuksessa.

Aktuell information om våra tjänster, fortbildningar, vårt forsknings- och utvecklingsarbete samt övrig intressant information om aktuella ämnen inom stöd för barn och ungas lärande och skolgång.

Beställ nyhetsbrev

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *