Kuntoutus osana koulupäivää tukee oppilasta ja ammattilaisia

Yhä useampi lapsi tai nuori kulkee koulupolkunsa omassa lähikoulussaan. Tämä tarkoittaa sitä, että lähikouluissa opiskelee oppilaita, joilla on monenlaisia tuen tarpeita. Osallistuakseen yhteiseen toimintaan ja opetukseen ryhmässä, oppilas voi tarvita tukea kommunikaatiossa, opetushetken jäsentämisessä tai toiminnan ohjaamisessa. Toiset oppilaat saattavat tarvita apua tarkkaavuuden ylläpitämiseen. Toisten pulma voi olla liikkumisessa, jolloin esimerkiksi toiminnalliseen opetukseen ja liikuntatunneille tarvitaan soveltamisen osaamista.

Mistä tukea monenkirjaviin tilanteisiin?

Oppimis- ja ohjauskeskus Valterin toimipisteiden yhteydessä toimii Valteri-koulu. Valteri-koulussa oppilaiden tukena työskentelee monialainen tiimi. Kuntoutustyöntekijät vastaavat oppimista tukevan kuntoutuksen toteutumisesta osana koulupäivää. Tämän tavoitteena on, että oppilas osallistuu opetussuunnitelman mukaiseen opetukseen. Monialaisen tiimin tuesta hyötyvät erityistä tukea tarvitsevat oppilaat, mutta myös opettajat, jotka saavat tukea opetuksen räätälöimiseen jokaisen oppilaan yksilöllisten tarpeiden mukaan.

Opetusta toteutetaan yhdessä; esimerkiksi toiminnan ohjausta voi oppitunneilla olla tukemassa toimintaterapeutti, kommunikaatiota puheterapeutti tai AAC-ohjaaja. Liikuntatuntien suunnittelussa ja toteutuksessa yhteistyötä voi tehdä opettaja ja fysioterapeutti. Yhdessä monialaisissa tiimeissä pohditaan myös jokaisen oppilaan mahdollisuutta osallistua retkille ja opetukseen luokkahuoneen ulkopuolella.

Monialainen yhteistyö lähikouluissa

Usein lähikoulua käyvien tukea tarvitsevien oppilaiden verkostoon kuuluu kuntoutushenkilöstöä, kuten fysioterapeutti tai toimintaterapeutti. Monessa tapauksessa näitä verkostoja onkin jo hyödynnetty koulunkäynnin tukemiseksi. Usein kuitenkin vastaan tulee vielä tilanteita, joissa koulu ja terapiapalvelut ovat täysin erillisiä.

Yhteistyöksi ei kokemuksemme mukaan riitä se, että terapeutti kutsutaan ”lennosta” mukaan avuksi oppitunnille. Paras yhteistyö ja lopputulos oppilaan kannalta saavutetaan, kun yhteinen työskentely alkaa suunnittelulla. Tällöin opettaja tietää saamastaan tuesta ennakkoon, puheterapeutti osaa varautua esimerkiksi oikealla sanastolla kommunikoinnin tukemista ajatellen, toimintaterapeutti tietää varata tarvittavat välineet kotitaloustunnille ja fysioterapeutti varautuu tietyin harjoittein ja tilan muokkauksin. Kaikilla näillä toimilla mahdollistetaan paras mahdollinen oppimisympäristö ja hetki oppimiselle.  

Ehjän, kokonaisen koulupäivän hyödyt

Onnistunut tavoitteiden saavuttaminen vaatii oppilaan sitoutumista ja motivoitumista. Lisäksi tavoitteiden saavuttamista helpottaa jokaisen oppilaan ympärillä työskentelevän aikuisen yhteinen ajatus tärkeimmistä harjoiteltavista asioista.

Kuntoutuksen sisällyttäminen osaksi koulupäivää mahdollistaa harjoittelun todellisessa ympäristössä sekä tukee oppilaan ja opettajan työtä.  Samalla se edistää oppilaan ja ehkä myös perheen jaksamista, kun terapiakäynnit eivät vie aikaa illoilta. Näin erityistä tukea tarvitsevilla lapsilla ja nuorilla voisi olla mahdollisuus viettää vapaa-aikaansakin enemmän ikätoveriensa tapaan.

Valteri on tänä vuonna mukana Apuväline 2019 –tapahtumassa Tampereella aivan uudenlaisessa teemasessiossa Koulu ja Kuntoutus. Uusi teema puhuttelee kuntouttajien lisäksi erityisesti opettajia ja oppilashuollon edustajia. Tervetuloa kuulemaan ja keskustelemaan monialaisesta yhteistyöstä kouluarjessa! Lue lisää tapahtumasta ja teemasessiosta ja tervetuloa mukaan!

Aktuell information om våra tjänster, fortbildningar, vårt forsknings- och utvecklingsarbete samt övrig intressant information om aktuella ämnen inom stöd för barn och ungas lärande och skolgång.

Beställ nyhetsbrev

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *