Ett stort stipendium för forskning i kommunikation

Bild: Valteri-talterapeuten Irina Savolainen har fått ett stort stipendium av Konestiftelsen för sin doktorsavhandling.


..hhäy…yyh…nnn… Vad skulle du säga, om du inte kunde tala? Skulle du vilja ha en lyckad interaktion, kunniga samtalspartner och fungerande hjälpmedel för kommunikation? Ja, jag med! Därför forskar jag i interaktionen mellan talande människor och människor med talstörning. Jag forskar med tvärvetenskapligt grepp och ny inriktning, genom att observera lyckade vardagssamtal ur deltagarnas synvinkel. Den förståelse som så småningom växer fram på detta område stärker identiteten för personen med talstörning och bidrar till att skapa ett människovärdigt och likvärdigt liv.

Talterapeuten Irina Savolainen vid Valteri center för lärande och kompetens Ruskis har fått ett stipendium på 87 000 euro av Konestiftelsen för sin doktorsavhandling. Rubriken för avhandlingen är Keskustelijoiden käytänteet kommunikoinnin apuvälineellä käydyssä keskustelussa.

Savolainen behandlar i sin avhandling praxis vid samtal förda med kommunikationshjälpmedel mellan barn med talstörning i skolåldern och deras talande kompisar. Barnen med talströrning som deltar i undersökningen talar inte. Istället pekar de på tecken i en kommunikationspärm eller på en digital kommunikations app.

Undersökningen är ett svar på den diskussion som på senaste tid förts på det internationella planet, i vilken man har efterlyst större fokus på att lyckas istället för på själva utmaningarna och en djupare deltagarinriktad analys.

Resultaten av undersökningen formar tillvägagångssätt och kommunikationssystem som leder till mer lyckade samtal mellan talande människor och människor med talstörning.

Irina Savolainen är just nu tjänstledig och arbetar med sin doktorsavhandling.

Konestiftelsen, som grundades 1956, är en självständig och obunden organisation som stöder vetenskaplig forskning och dess popularisering, kultur och konst genom stipendier. År 2016 beviljade Konestiftelsen totalt 41,6 miljoner euro i olika stipendier.

Aktuell information om våra tjänster, fortbildningar, vårt forsknings- och utvecklingsarbete samt övrig intressant information om aktuella ämnen inom stöd för barn och ungas lärande och skolgång.

Beställ nyhetsbrev