Merkittävä apuraha kommunikoinnin tutkimukseen

..hhäy…yyh…nnn… Mitä sanoisit, jos et voisi puhua? Haluaisitko onnistunutta vuorovaikutusta, osaavia keskustelukumppaneita ja toimivia kommunikoinnin apuvälineitä? Niin minäkin! Siksi tutkin puhuvan ja puhevammaisen ihmisen välistä vuorovaikutusta poikkitieteellisesti ja uudesta suunnasta havainnoimalla onnistuneita arkielämän keskusteluja osallistujien omasta näkökulmasta. Aiheen hiljalleen syvenevä ymmärrys vahvistaa puhevammaisen ihmisen identiteettiä, luo inhimillistä elämää ja tasa-arvoa.

Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri, Ruskiksen puheterapeutti Irina Savolainen on saanut Koneen Säätiöltä merkittävän, 87 000 euron suuruisen apurahan väitöskirjansa tekemiseen. Hän valmistelee väitöskirjaa aiheesta Keskustelijoiden käytänteet kommunikoinnin apuvälineellä käydyssä keskustelussa.

Savolaisen väitöskirja käsittelee kouluikäisten puhevammaisten lasten ja puhuvien kumppanien keskustelukäytänteitä kommunikoinnin apuvälineellä käydyssä keskustelussa. Tutkimukseen osallistuvat puhevammaiset lapset eivät puhu, vaan korvaavat puheen, osoittamalla merkkejä paperisesta kommunikointikansiosta tai digitaalisesta kommunikointisovelluksesta.

Tutkimus vastaa viimeaikaiseen kansainväliseen keskusteluun, jossa on tuotu esiin tarve muuttaa näkökulmaa haasteista onnistumisiin ja syvempään osallistujalähtöiseen analyysiin.

Tutkimuksen tulokset muovaavat keskustelijoiden käytänteitä ja kommunikointijärjestelmiä suuntaan, joka edesauttaa keskustelujen onnistumista puhuvien ja puhevammaisten ihmisten välillä.

Irina Savolainen on tällä hetkellä virkavapaalla ja valmistelee väitöskirjaansa.

Vuonna 1956 perustettu Koneen Säätiö on itsenäinen ja riippumaton organisaatio, joka tukee tieteellistä tutkimustyötä, kulttuuria ja taidetta sekä tieteen yleistajuistamista apurahoin. Koneen Säätiö myönsi syksyllä 2016 apurahoja yhteensä 41,6 miljoonaa euroa.

Kuva: Valterin puheterapeutti Irina Savolainen sai Koneen Säätiöltä merkittävän apurahan väitöskirjaansa.

 

Ajankohtaista tietoa palveluistamme, koulutuksistamme, tutkimus- ja kehittämistyöstämme sekä muista kiinnostavista lasten ja nuorten oppimisen ja koulunkäynnin tukeen liittyvistä aiheista.

Tilaa uutiskirje