Uudet Valteri-yhteyshenkilöt ovat aloittaneet Tampereen ja Turun seudulla

Katso yllä olevalta videolta Suvin ja Marin terveiset alueidensa kouluille ja kunnille.

Valterin oppimisen tuen palveluja on nyt paikallisesti saatavilla myös Tampereen ja Turun seudulla, kun uudet yhteyshenkilöt Suvi Sankinen (Turku) ja Mari Luosa (Tampere) aloittivat alueilla syksyn alussa. Molemmilla on laaja työkokemus ja vahva osaaminen alalta, josta he toivovat olevan merkittävää hyötyä alueen kunnille ja kouluille.

– Toivon, että pääsen hyödyntämään verkostoja ja luomaan uusia yhteistyömahdollisuuksia kasvun ja oppimisen tueksi alueellani. Toimivat rakenteet edesauttavat tuen oikea-aikaista saamista ja sen tuottamista ja toisaalta voi sanoa, että tuki, joka tulee lapsen ja perheen lähelle on toimivin, arvioi luokanopettajana, erityisopettajana ja alkuopetuksen koordinaattorina toiminut Sankinen.

Mari Luosa taas on tehnyt työtä varhaiskasvatuksen opettajana, erityisopettajana ja vastaavana tukipalvelukoordinaattorina. Hän näkee, että koulumaailmassa tarvitaan yhä enemmän voimien yhdistämistä ei vain kouluissa vaan myös muiden monialaisten verkostojen kesken.

– Tavoitteenani on lisätä tietoisuutta Valterista ja sen palveluista sekä rakentaa yhä eheämpää koulupolkua alueen tukea tarvitseville lapsille ja nuorille. Koulun henkilöstön tukeminen on myös avainasia. Arjen koulutyötä tukee varhainen puuttuminen haasteisiin ja Valterin toiminnan tuominen alueelle yhä vahvemmin varmistaa myös tätä työtä, uskoo Luosa.

– Tampereen alueella käynnistyy TAKO- Tays alueen konsultaation ja ohjauksen kehittäminen –täydennyskoulutus, joka edistää erityisopettajien konsultatiivisen työotteen hallintaa. Koulutus järjestetään Opetushallituksen täydennyskoulutusrahoituksella ja rohkaisen kaikkia alueen kuntia hakemaan mukaan.

Ota yhteyttä – tuetaan yhdessä!

  • Mari Luosa, ohjaava opettaja mari.luosa@valteri.fi, puh. 029 533 5416 (mm. Pirkanmaa, Kanta-Häme ja Etelä-Pohjanmaa)
  • Suvi Sankinen, ohjaava opettaja, suvi.sankinen@valteri.fi, puh. 029 533 5406 (mm. Varsinais-Suomi, Satakunta ja Pohjanmaa).

Valteri tarjoaa palveluja valtakunnallisesti sekä suomen että ruotsinkielellä joka puolelle Suomea.  Toimipisteitä löytyy viideltä eri paikkakunnalta (Helsinki, Jyväskylä, Kuopio, Mikkeli, Oulu) ja nyt tämän lisäksi myös omat yhteyshenkilöt Tampereella ja Turussa.

 

Ajankohtaista tietoa palveluistamme, koulutuksistamme, tutkimus- ja kehittämistyöstämme sekä muista kiinnostavista lasten ja nuorten oppimisen ja koulunkäynnin tukeen liittyvistä aiheista.

Tilaa uutiskirje