Yhdessä pystymään – käyttäytymisen ja motivaation ongelmien päällekkäistyminen ja koulun aikuisten rooli

Kumpi tulee ensin, käytösongelmat vai heikko koulumenestys? Työn ohessa tein väitöskirjan oppilaan ulospäin suuntautuvien käytösongelmien (ADHD- ja käytöshäiriöoireet) yhteydestä heikkoon oppimismotivaatioon, tarkemmin haitallisiin suoritusstrategioihin ja koulumenestykseen. Esittelen aihetta myös Oppimisen…

Ändringen av lagen om småbarnspedagogik innebär att stödet för lärande höjs till samma nivå som för den grundläggande utbildningen

Den finländska småbarnspedagogiken har börjat få den medieuppmärksamhet som den förtjänar. Tyvärr har vårt globalt sett unika och högkvalitativa system, där barns utveckling och sårbarhet förstås, där undervisning och omsorg…

Kaikki mukaan liikkumaan!

Liikkuminen tuottaa iloa kaikenlaisille liikkujille. Liikkuminen on kivaa kavereiden kanssa, siitä voi tulla hauskempaa erilaisten välineiden avulla tai muokatuilla säännöillä. Toiset kaipaavat liikkumiseen oman rauhan, eivätkä viihdy ryhmässä. Koulussa tapahtuvalla…