Kul att du kom! – En liten guide som stöd för skolnärvaro och för att minska frånvaron i skolan

Skolan är en viktig utvecklingsmiljö för barn och ungdomar, såväl när det gäller inlärning som social utveckling. Problematisk frånvaro kan ha en betydande inverkan på lärandet, välbefinnandet och framtida val. Utmaningar med att komma till skolan och vistas där belastar förutom eleven även familjen och skolan.