Uudistunut Toimintakykyarvio.fi tarjoaa entistä kohdennetumpaa tietoa oppilaan käyttäytymisestä ja psyykkisestä hyvinvoinnista

Olemme olleet suunnittelemassa ja kehittämässä Toimintakykyarvio.fi-palvelua, jonka avulla voidaan moniäänisesti selvittää oppilaan toimintakykyä. Palvelusta saatava toimintakyvyn kuvaus antaa monialaisesti tietoa oppilaan koulunkäyntiin ja oppimiseen liittyvistä asioista. Esiin tulevat asiat, kuten…

Kuuluuko kaikki porukkaan?

Hyväksymistä ja mukaan ottamista ilmaistaan varhaiskasvatuksessa pienissä, mutta merkityksellisissä arjen hetkissä. Kuinka lapsi otetaan aamulla vastaan? Millaiseen tilanteeseen hän tulee ja auttaako aikuinen hänet mukaan aamupiiriin, yhteiseen tekemiseen tai leikkeihin?…