Uudistunut Toimintakykyarvio.fi tarjoaa entistä kohdennetumpaa tietoa oppilaan käyttäytymisestä ja psyykkisestä hyvinvoinnista

Olemme olleet suunnittelemassa ja kehittämässä Toimintakykyarvio.fi-palvelua, jonka avulla voidaan moniäänisesti selvittää oppilaan toimintakykyä. Palvelusta saatava toimintakyvyn kuvaus antaa monialaisesti tietoa oppilaan koulunkäyntiin ja oppimiseen liittyvistä asioista. Esiin tulevat asiat, kuten osaaminen ja tuen tarpeet, voidaan nostaa tarvittaessa yhteiseen tarkasteluun ja keskusteluun mm. oppilaan, hänen huoltajansa, opettajan, oppilashuollon edustajan ja kuntouttavan terapeutin kesken.

Toimintakykyarviota on kehitetty oppimis- ja ohjauskeskus Valterissa vuodesta 2015 lähtien. Valterissa palvelua on käytetty esi-, alku- ja peruskouluikäisten oppilaiden toimintakyvyn ja tuen tarpeen kuvaamisen sekä toimintakyvyssä tapahtuvien muutosten näkyväksi tuomisen välineenä.

Lisää yksilöllisyyttä ja käytettävyyttä

Toimintakykykuvauksen avulla tuodaan näkyväksi oppilaan koulunkäyntikykyyn vaikuttavia tekijöitä laaja-alaisesti. Palvelua on kehitetty sisäisen ja ulkoisen palautteen avulla ja uudistunut palvelu antaa käyttäjälleen mahdollisuuden tarkastella oppilaan toimintakykyä aikaisempaa yksilöllisemmin. Valittavia toimintakyvyn osa-alueita on enemmän kuin aikaisemmin ja niitä voi jonkin verran muokata oppilastuntemuksen mukaan. Uudistuksen myötä saadaan kohdennetumpaa toimintakykytietoa mm. oppilaan käyttäytymisestä ja psyykkisestä hyvinvoinnista.

Kuvassa yläkoulun- ja lisäopetuksen erilaisia kysymyksiä liittyen psyykkiseen hyvinvointiin ja käyttäytymiseen..
Kuvassa yläkoulun- ja lisäopetuksen kysymyksiä liittyen psyykkiseen hyvinvointiin ja käyttäytymiseen.

Toimintakykyarviossa voi valita kysymyspaketteja iän, luokka-asteen ja toimintakyvyn mukaisesti. Kysymysten muoto ja määrä vaihtelevat hieman kysymyspakettien välillä. Tekstimuotoisen kysymyksen ymmärtämistä tukee aina kysymykseen liittyvä kuva ja lisäksi kysymyksen saa ääneen luettuna. Hyvin toimintarajoitteiselle oppilaalle voidaan valita kysymyspaketti, jossa kysymysten muotoja on helpotettu ja määrää supistettu. Tällöin oppilas voi vastata kysymyksiin myös kuvatuen avulla.

Käytettäessä palvelua samalle oppilaalle useamman kerran, voidaan hyödyntää tietojen vertailtavuutta. Palvelu antaa mahdollisuuden verrata uusimman kyselyn tietoja edelliseen, jolloin muutokset toimintakyvyssä saadaan selkeästi näkyväksi.

Rohkeasti hyödyntämään toimintakykytietoa

Toimintakyky on monitasoinen ja -vivahteinen asia. Oppilas voi toimia eri oppimis- ja toimintaympäristöissä sekä vuorovaikutussuhteissa eri tavoilla. Toimintakyvyn kuvaaminen tuo tietoa oppilaan toimintakyvystä eri vinkkeleistä. Saatu toimintakykytieto ja sen pohjalta käytävä yhteinen keskustelu lisäävät kaikkien osallisten ymmärrystä oppilaan toimintakyvystä. Toimintakykytiedon avulla voidaan suunnitella oppimista ja koulunkäyntiä edistäviä tuen muotoja ja tapoja.

Jos sinua mietityttää oppilaasi koulunkäynnissä tai oppimisessa jokin asia etkä pääse selvyyteen, mitkä kaikki tekijät tähän vaikuttavat, ota rohkeasti toimintakykyarvio.fi-palvelu käyttöösi! Saat oman näkemyksesi tueksi tietoa oppilaan toimintakykyyn vaikuttavista tekijöistä myös oppilaalta itseltään, hänen huoltajiltaan ja muilta oppilaan kanssaan toimivilta lähihenkilöiltä.

Toimintakykyarvio.fi-palveluun pääset tutustumaan ja ottamaan sen käyttöösi osoitteesta www.toimintakykyarvio.fi. Palvelu on maksuton ja sitä voi käyttää tietokoneella, tabletilla tai kännykällä.

Ajankohtaista tietoa palveluistamme, koulutuksistamme, tutkimus- ja kehittämistyöstämme sekä muista kiinnostavista lasten ja nuorten oppimisen ja koulunkäynnin tukeen liittyvistä aiheista.

Tilaa uutiskirje

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *