Hienoja tuloksia vertaisoppimisen avulla – lisää yhteishenkeä ja oppilaille osallisuuden tunnetta

Nuoret ovat kuvassa rinnakkain kädet toisiensa olalla.
Piirros: Ella Trebs

Koulutyön alkaessa sitä opettajana miettii, miten tänä vuonna omaa opetustaan kehittäisi. Jos olet miettinyt, miten lisätä oppilaiden osallisuutta ja yhteishenkeä, niin kokeilepa vertaisohjausta. Olen itse päässyt kehittämään ja näkemään vertaisohjauksen toimivia ratkaisuja erityisesti liikunnanopetuksen ympärillä ja tulokset ovat olleet mahtavia oppilaiden, opettajien ja parhaimmillaan koko kouluyhteisön kannalta.

Vertaisohjauksen avulla voidaan lisätä oppilaiden osallisuuden kokemuksia koulun arjessa. Vertaisohjaus on yhdessä oppimista ja sitä, että oppilaat tukevat toisiaan erilaisissa oppimistilanteissa. Kun oppilaat toimivat enemmän yhdessä ja oppivat tuntemaan toisensa paremmin, se lisää oppilaiden sosiaalista osallisuuden tunnetta ja he kiinnittyvät tunnetasolla siihen ryhmään, missä toimivat.

Moneen joustavasti hyödynnettävissä

Vertaisoppiminen tuo luokan työskentelyyn lisää vuorovaikutusta ja sosiaalista kanssakäymistä, ja samalla edistetään oppimista. Vertaisoppimista voidaan soveltaa yksittäisen oppiaineen opiskelussa tai sen avulla voidaan kehittää koko koulun osallistavaa toimintakulttuuria. Ohjaus voi tapahtua eri ikäluokkien välillä, samanikäisten oppilaiden kesken. Se voi toteutua yksittäisen oppitunnin toteutuksessa tai laajemmin koko koulun rakenteissa – mahdollisuuksia on monia? Usein kouluissa oppilaat toimivat liikuntatutoreina tai välituntiohjaajina, joten malli on jo tuttu jalostettavaksi muihin oppiaineisiin.

Menetelmän on toistuvasti osoitettu johtavan myönteisiin tuloksiin erilaisten akateemisten ja sosiaalisten taitojen oppimisessa ja olevan tehokasta riippumatta oppilaan iästä, luokka-asteesta, taitotasosta, opetuksen kontekstista, mahdollisen vamman laadusta tai intervention toteuttamisen tiiviydestä (Bowman-Perrott ym. 2013). Oppilastoverin kanssa työskennellessään oppilaat käyttävät aktiiviseen oppimiseen enemmän aikaa ja saavat oppitunnin aikana useampia mahdollisuuksia osallistumiseen, vastaamiseen ja säännölliseen korjaavaan ja vahvistavaan palautteeseen kuin perinteisemmän opettajajohtoisen opetuksen aikana. Vertaisohjauksen avulla voidaan myös eriyttää opetusta ja kohdentaa se tehokkaasti oppilaiden taitotasoon sopiviksi.

Suurin hyöty eniten tukea tarvitseville

Rullaluisteleva tyttö auttaa kaatunutta rullaluistelijatyttöä.
Piirros: Ella Trebs

Mielenkiintoista on huomata myös se, että interventiosta hyötyivät eniten oppilaat, joiden tuen tarve oli suurin, ja erityisesti oppilaat, joilla oli käyttäytymisen ja tunne-elämän haasteita. Niin tuutorit kuin tuutoroitavatkin hyötyivät interventiosta, vaikka tuutoreille hyöty oli sitä suurempi, mitä heikommin he itse suoriutuivat koulussa. Eli vertaisohjaajana toimiminen hyödyttää ennen kaikkea niitä oppilaita, jotka eivät saa tarpeeksi onnistumisen ja hyväksymisen kokemuksia perinteisessä opettajajohtoisessa työskentelyssä.

Vertaistuki tukee koko ryhmän yhteishengen kehittymistä ja oppilaat tulevat tutuiksi toistensa kanssa. Mikäli vertaisohjausta käytetään yli luokkarajojen, yhteisöllisyys ja turvallisuus lisääntyvät. On mahtavaa huomata, kun ylemmän luokan oppilaat touhuavat välitunneilla pienempien kanssa, kun ovat tulleet tutuiksi vertaisohjaajina oppilaiden kanssa. Kun vertaisohjaus rakennetaan systemaattisesti osaksi koulun toimintaan, sen avulla yhteisöllisyyden ja turvallisen kouluyhteisön rakentuminen toteutuu mainiosti.

Jos kiinnostuit vertaisohjauksesta, niin ota yhteyttä ja suunnitellaan yhdessä, miten päästään alkuun.

Iloa alkavaan lukuvuoteen!

Lisätiedot: ohjaava opettaja Jukka Vetoniemi, jukka.vetoniemi@valteri.fi, puh. 0295 33 2075.

Ajankohtaista tietoa palveluistamme, koulutuksistamme, tutkimus- ja kehittämistyöstämme sekä muista kiinnostavista lasten ja nuorten oppimisen ja koulunkäynnin tukeen liittyvistä aiheista.

Tilaa uutiskirje

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *