Vallan mainio Vertti-luokka – miten rakennettiin katkeamaton tuen polku päiväkodista kouluun

Koulun aloittaminen on aina jännittävä asia – niin oppilaalle, huoltajalle kuin koulun henkilöstöllekin. Ja sitä se on myös päiväkodin työntekijöille, jotka laskevat lapset eteenpäin kohti seuraavaa tärkeää askelta. Tämä niin sanottu nivelvaihe on myös kriittinen hetki, sillä silloin osaamisen ja tiedon tukea saavan lapsen tarpeista tulee siirtyä seuraaville.

Merikarvian kunnassa oli tehty päätös, että syksyllä 2021 vaativan erityisen tuen oppilaiden opetus järjestetään omassa kunnassa. Tämän myötä Norkoolin päiväkodissa ja Ahlströmin alakoulussa  ryhdyttiin suunnittelemaan uudenlaista tuen polkua. Siinä tiivis yhteistyö päiväkodin ja alakoulun välillä oli keskeistä ja oppimisympäristön tuli palvella monipuolisesti tuen tarpeessa olevia oppilaita. Oppimis- ja ohjauskeskus Valterista suunnitteluavuksi kutsuttiin moniammatillinen tiimi ohjaavia opettajia ja ohjaajia.  He toivat osaamisensa mm. oppimisen tuen järjestämiseen, toimivien tilojen suunnitteluun ja apuvälinehankintoihin.

– Alkuun keskustelimme siitä, missä vaiheessa lapset tulisivat kouluun. Järjestäisimmekö heidän ensimmäisen kouluvuotensa päiväkodin tai eskarin tiloissa vai siirtyisivätkö he koulun tiloihin samaan aikaan oman ikäluokan kanssa. Yksi iso kysymys oli se, että koulussa ei ollut heille tiloja, muistelee Ahlströmin alakoulun johtaja Minna Seppälä-Kortessalo.

– Keskusteluissa yhdessä Valterin, sivistysjohtajan ja laaja-alaisen erityisopettajan kanssa, vahvistui ajatus, että he tulisivat tuttujen kavereiden/eskariryhmäläisten kanssa koulun tiloihin samaan aikaan kuin toisetkin ja yhtä lailla kuin toisetkin. Tilat päätettiin löytää, kuvaa Seppälä-Kortessalo tahtotilaa ja päätöstä luoda osallisuuden kannalta tärkeä yhdenvertainen aloitus kaikille.

Oppimisympäristö tuen kannalta toimivaksi

Oppimisen tueksi tarvitaan monipuolisesti eri materiaaleja ja siinä mietitään kunkin oppilaan yksilöllisiä tarpeita. Kuvat ovat koulupäivän aikana vahvasti käytössä, iPad opetuksessa sekä kommunikoinnin tukena kodin ja koulun välillä.

Muutoksessa eniten huolestutti uudenlaisia tarpeita vastaavan tilan suunnittelu ja sen valmistuminen ajallaan. Itse suunnitteluun lähdettiin onneksi hyvissä ajoin vuotta ennen ja kun h-hetki koitti, vahva tunne oli, että niin luokan työntekijät kuin koko koulun henkilökunta olivat valmiita ja myötämielisiä uudistukselle.

– Koulupolun suunnittelua tehtiin sekä luokka että ryhmä -näkökulmasta huomioiden yksilöllisten oppipolkujen räätälöinti. Mielessä pidettiin: Miten juuri kyseistä oppilasta tuetaan hänen tarvitsemallaan tavalla? Tarvitsimme tietoa siitä, mitä kaikkea tarvitaan.  Minkälaisia huonekaluja ja materiaaleja? Mitkä ovat oppimisen tavoitteet lukuvuodelle? Entä toi-opetuksen sisältö? Miten hyödynnetään iPadeja oppimisessa oppilaan tavoitteisiin sopivalla tavalla? Miten kommunikointi toteutetaan parhaalla tavalla – viittomin vai kuvin?, luettelee Ahlströmin alakoulun erityisluokanopettaja Jaana Kuuskeri-Laukka asioita ja kysymyksiä, jotka tulivat esille tukea tarvitsevien oppilaiden oppimisen tuen suunnittelussa.

– Meille ensiarvoisen tärkeää oli tilojen toimivuus sekä henkilökunnan määrä ja osaaminen, jatkuvuus. Ei päätöksiä yhdeksi lukuvuodeksi kerrallaan, vaan pitkän ajan suunnittelua, muistelee Kuuskeri-Laukka.

Merkittävä hyöty monialaisesta yhdessä tekemisestä

Monialaisen yhteistyön avulla eri ammattilaisten, lasten huoltajien ja lähipiirin näkemykset ja kokemukset tuotiin yhteiseen keskusteluun, jotta oppilaiden koulunkäyntiä voitiin edistää.  Nivelvaiheessa, jolloin oppimisen tuessa tarpeellisen tiedon tulee siirtyä tekijöiltä toisille, sen arvo nousee entistä merkityksellisemmäksi.

– Tuki Valterista on ollut koko ajan saumatonta ja yhteistyö kunnan kanssa on toiminut aivan loistavasti. Meillä oli niin hyvä verkosto suunnittelemassa tätä kaikkea tiloista lähtien, että asiat onnistuivat hyvin. Olemme saaneet tarvitsemamme tuen ja avun sekä tukitoimien miettimisessä että lasten siirtymisessä koulun puolelle, summaa Norkoolin päiväkodin johtaja Kirsi Rintamäki.

– Valterista saimme tukea oppilaiden kanssa työskentelyyn ja taitojen arviointiin. Saimme suositteluja tämänhetkiselle oppimisen tasolle ja tehtäville sekä vahvistusta ja suuntaviivoja oman työskentelyn tueksi. Valterilaiset olivat myös mukana palavereissa henkilökunnan ja vanhempien kanssa, listaa Kuuskeri-Laukka.

Päiväkodin ja alakoulun henkilökunnan kanssa käytyjen keskustelujen pohjalta,  Valterista mukaan valittiin heidän tarpeisiinsa sopiva monialainen tiimi, joka koostui ohjaavista opettajista ja ohjaajista.

– Ohjaavien opettajien lisäksi Valterin ohjaajien mukanaolo toimi hyvin. Saimme täsmäkoulutusta ja tukea juuri koulunkäynninohjaajiemme tarpeisiin. Valterin ohjaajat antoivat vinkkejä, esim. kuvien käytöstä arjen eri tilanteisiin ja samalla tekivät havaintoja meidän luokan ja eskarin toiminnasta, lisää Kuuskeri-Laukka.

Vertti-luokka lähti lentoon

Nyt on vuosi takana suunnittelusta ja uusi luokka, nimeltä Vertti, on saanut sujuvan lähdön. Jaana Kuuskeri-Laukka, joka lukuvuotena 2020 – 2021 toimi vielä Ahlströmin alakoulun laaja-alaisena erityisopettajana ja Norkoolin päiväkodin erityislastentarhanopettajana, siirtyi uudistuksen myötä Vertti-luokan erityisluokanopettajaksi.

– Elokuussa aloiteltiin uuden edessä. Rutiinit ja rytmit ovat löytäneet paikkansa. Yhteistyön muodostuminen yhden ykkösluokan kanssa on ollut todella hyvä idea, jota aloiteltiin heti koulun alkaessa elokuussa, innostuu Kuuskeri-Laukka.

Myös oppilaan huoltaja Sanna Rantamaa on kokenut helpotusta hienosti käyntiin lähteneestä kouluvuodesta.

– Itseä jännitti hirveästi ja epäilin omaa lasta, pystyykö hän ja pystynkö minä.  Pitää vain luottaa ammattilaisiin, että he tietää kyllä, mihin lapsi pystyy. Koulun ammattilaiset ja Valteri-väki niin ottivat tehtävän asiakseen. He veivät lapsemme kehittämistä eteenpäin. Heillä oli aikaa ja ideoita siihen, iloitsee oppilaan huoltaja.

– Valterilaiset auttoivat ymmärtämään ja näkemään eri vaihtoehtoja ja mahdollisuuksia erilaisiin tehtäviin, kommunikaatioon, kuulo- ja näkövammaan. On tullut onnistumisia ja yllätyksiä. Lapsemme tekee nykyään paljon iPadin kautta. Itselle on tullut yllätyksenä, kuinka valtavasti hän on oppinut koneen käytöstä ja viittomista. Hän itse on tyytyväinen siihen, mitä tehtäviä osaa tehdä ja vaatii haasteita niihin.

Samaa mieltä projektin onnistumisesta on Ahlströmin alakoulun johtaja Minna Seppälä-Kortessalo.

– Vertti-luokka on ylpeyden aihe. Luokka valmistui ajoissa. Myös siihen kuuluva lepohuone, wc-tilat ja eteinen muodostavat viihtyisän, tukea tarvitseville lapsille sopivan tilan. Luokka toimii koulukeskukseen kuuluvan alakoulun ja yläkoulun välimaastossa, joten se on sijainniltaan erinomainen jatkoa ajatellen. Henkilökunta tekee työtä sydämellään ja motivoituneina. Koulun muut lapset näkevät erilaisuutta ja moni ottaa kontaktia verttiläisiin ja auttaa ja leikkii pihalla heidän kanssaan, iloitsee Ahlströmin alakoulun johtaja Minna Seppälä-Kortessalo.

Ajankohtaista tietoa palveluistamme, koulutuksistamme, tutkimus- ja kehittämistyöstämme sekä muista kiinnostavista lasten ja nuorten oppimisen ja koulunkäynnin tukeen liittyvistä aiheista.

Tilaa uutiskirje

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *