Opettaja-kuntouttaja-työpari tuo lähikouluihin monialaista tukea

Valterin tavoitteena on tukea lähikoulujen oppilaita ja ammattilaisia monialaisesti niin, että oppilaan koulunkäynti- ja toimintakyky sekä hyvinvointi paranee. Valterin Tampereen ja Turun toimistoissa aloittivat tänä syksynä ohjaavat kuntouttajat, jotka työskentelevät ohjaavan opettajan työparina lähikouluihin tehtävillä ohjauskäynneillä. Vastaavaa toimintaa tarjoavat kaikki Valterin toimipisteet.

Kuntouttaja oppimista edistämässä

Ohjauskäynnillä, jossa ohjaava opettaja-kuntouttaja-työpari tulevat yhdessä kouluun, oppilas ja koulun ammattilaiset saavat kahden eri asiantuntijan ammattitaidon tuekseen. Kun opettajat yleensä keskittyvät kunkin oppilaan kohdalla opetussuunnitelman mukaisten pedagogisten tavoitteiden saavuttamiseen, niin ohjauskäynnillä kuntouttajien tavoitteena on vahvistaa oppilaan toimintakykyä, jotta em. tavoitteet saavutetaan. Päämäärä on siis molemmilla sama, näkökulma, menetelmät ja välineet vain eri.
Kuntouttajia Valterista löytyy moneen. Ohjauskäynnillä mukana saattaa olla puhe-, toiminta- tai fysioterapeutti, psykologi, ohjaaja tai kuraattori. Kuntouttaja valitaan aina asiakkaan tarpeen mukaan.

Harjoitteita kouluarjessa

Tärkeää on nähdä kokonaisuus ja siinä piilevät haasteet ja mahdollisuudet. Ohjauskäynnillä fysioterapeutti saattaa kiinnittää huomiota siihen, miksi lapsi ei jaksa istua tuolillaan, vaan makaa pulpetilla innostumatta. Pulma ei välttämättä ole siitä, ettei opetus kiinnostaisi, vaan siinä, että lapsella on haasteita fyysisen jaksamisen suhteen.
Toisaalta kuntouttaja näkee usein koulupäivän kokonaisuuden ja monet mahdollisuudet arjen toimintojen harjoitteluun. Koulupäivään sisältyy paljon muutakin kuin oppitunnit. Lapsi on saattanut oppia esimerkiksi siihen, että avustaja auttaa häntä kaikissa arjen askareissa. Muun muassa omista tavaroista huolehtiminen on tärkeä koululaisen taito, jonka harjoittelua voidaan edistää välitunneilla. Nämä kaikki vievät eteenpäin oppilaan oppimiskykyä ja pedagogisten tavoitteiden saavuttamista.
Yhdessä opettajan kanssa kuntouttaja voi tuoda luokkaan keinoja rauhoittumiselle tai ympäristön muokkaamiselle oppimista tukevaksi. Kuntouttajalla voi olla erityistä ammattitaitoa myös eri asteisten vuorovaikutustilanteiden huomioimiseen ja vuorovaikutuksen haasteiden ratkaisuun.

Hyvinvoinnilla on merkitystä

Ohjaava kuntouttajan tehtävänä on tarkastella myös oppimisen ja hyvinvoinnin tasapainoa. Opiskeluergonomia, palauttavat tauot, soveltava liikunta, koulunkäynti- ja toimintakyvyn kartoitus ovat osa oppimista tukevaa kuntoutusta. Oppilaan ja hänen lähiaikuistensa on tärkeää tunnistaa kuormittuminen ja palautuminen, jotta mieli ja keho ovat tasapainossa niin yksilön kuin ryhmän kesken. Siinä ohjaava kuntouttaja on tukena.

Valterin ohjaava kuntouttaja voi toimia yhteyshenkilönä koulun, kodin ja muiden tahojen välillä. Hän pohtii eri näkökulmasta, mitkä toimijat lapsen ympäriltä olisi hyvä kutsua koolle pohtimaan yhdessä oppimista tukevia ratkaisuja. Tarvittaessa hän ottaa haastavia asioita puheeksi, selkiyttää ja sanoittaa pulmallisia tilanteita, kuten kriisiytynyttä vuorovaikutusta oppilaan, opettajan, ohjaajan tai huoltajan välillä. Yleensä ottaen opettaja-kuntouttaja ohjauskäynnistä hyötyvät lähialueiden toimijat, koulut ja -oppilaat, joille oikea-aikainen, yhdessä suunniteltu ja toteutettu oppimisen tuki on välttämätöntä.

Valterin Tampereen ja Turun toimistoissa ovat tänä syksynä aloittaneet ohjaavat kuntouttajat, jotka toimivat työpareina ohjaavien opettajien kanssa. Vastaavaa toimintaa löytyy Valterin kaikista toimipisteistä. Mikäli kiinnostuit, ota yhteyttä ohjauspalveluihimme, niin suunnitellaan yhdessä paras ratkaisu kouluunne ja oppilaiden oppimisen ja koulunkäynnin tueksi! 

Ajankohtaista tietoa palveluistamme, koulutuksistamme, tutkimus- ja kehittämistyöstämme sekä muista kiinnostavista lasten ja nuorten oppimisen ja koulunkäynnin tukeen liittyvistä aiheista.

Tilaa uutiskirje

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *