Toimintakortit edistävät koululaisten toimintakykyä

Opiskelemme Laurea-ammattikorkeakoulun fysioterapeuttikoulutuksessa ja teimme opinnäytetyömme yhteistyössä Oppimis- ja ohjauskeskus Valterin ammattilaisten kanssa. Yhteistyön tuloksena syntyi kuusi toimintakorttia, jotka on suunniteltu ylläpitämään ja edistämään monipuolisesti koululaisten toimintakyvyn eri osa-alueita.

Kuntoutus ja oppiminen kulkevat käsi kädessä

Erityistä tukea tarvitsevalle koululaiselle hyvä kuntoutus tarkoittaa, että suuressa roolissa ovat toimintakyvyn tukeminen ja arviointi. Valteri-koulu, Ruskiksella, jossa teimme opinnäytetyömme koululaisten kuntoutus on iso osa itse koulunkäyntiä ja se tapahtuu suurelta osalta koulupäivän aikana. Koululaisen näkökulmasta katsottuna kuntoutusta ja koulunkäyntiä ei tulisi erottaa toisistaan, vaan niiden tulisi kokonaisuutena edistää koululaisen kehitystä ja oppimista sekä tukea toimintakykyä.

Hyvän kuntoutuksen katsotaan tukevan oppimista ja hyvää opetusta pidetään tärkeänä osana kuntoutusta. Oppimisen lähtökohtana on ajatus siitä, että oppimista tapahtuu kaikissa koululaisen elämään ja vuorovaikutukseen liittyvissä tilanteissa.

Valteri-koulu, Ruskiksella lapset ja nuoret ovat toimintakyvyiltään eri tasoisia koululaisia. Opinnäytetyössä on tarkasteltu toimintakykyä fyysisen toimintakyvyn lisäksi psyykkisen ja sosiaalisen toimintakyvyn osa-alueilta. Opinnäytetyön tehtävänä oli luoda osallistumisen mahdollistavaa toimintaa koko koulun käyttöön, riippumatta siitä millainen toimintakyky henkilöllä on.

Erilaisilla ympäristöillä saattaa olla sekä kielteisiä, että myönteisiä vaikutuksia ihmisen toimintakykyyn, mutta niihin on mahdollista vaikuttaa erilaisten palveluiden sekä muiden ihmisten tuella ja avulla.

Jokaisella on oikeus osallistua

Valteri-koulu Ruskiksen uudistettu piha on suunniteltu esteettömäksi, jotta jokaisella koululaisella olisi mahdollisuus pihan hyödyntämiseen. Esteettömyys mahdollistaa ihmisten toimimisen yhteiskunnassa tasa-arvoisena ja yhdenvertaisena jäsenenä. Opinnäytetyön tavoitteena oli, että koululaiset ja henkilökunta voivat hyödyntää esteetöntä pihaa laaja-alaisesti osana oppimista ja kuntoutusta.

Esteettömyys ei erottele ihmisiä toimintakyvyn perusteella, vaan siinä on kyse ihmisten erilaisuudesta ja sen huomioimisesta. Vuonna 2016 käyttöön otettu uusi opetussuunnitelma mahdollistaa laajasti erilaisten oppimisympäristöjen käytön.

Uuden opetussuunnitelman yhtenä tavoitteena on oppilaiden aktiivisuuden lisääminen, jonka ansiosta oppimisympäristöinä ei käytetä vain perinteisiä luokkia vaan myös koulun ulkopuolisia ympäristöjä. Jokaisella lapsella ja nuorella on oikeus olosuhteisiin, joissa voi osallistua leikkiin, koulutukseen, harrastuksiin sekä sosiaaliseen elämään huolimatta toimintakyvyn rajoitteista.

Osallistavat ohjekortit moneen käyttöön

Opinnäytetyön tuotoksena syntyivät ohjekortit, jotka sisältävät harjoitteita. Ne on suunniteltu ylläpitämään ja edistämään monipuolisesti koululaisten toimintakyvyn eri osa-alueita. Harjoitteiden avulla voidaan hauskalla tavalla ja innostavasti harjoitella arjessa tarvittavia taitoja, kuten apuvälineen hallintaa tai tasapainoa. Ne ovat helposti sovellettavissa osallistujan toimintakyvyn mukaan ja kehittyessään niiden haastavuutta voidaan lisätä.

Ohjekortit on suunniteltu Valteri-koulu, Ruskiksen koulupihalle ja siellä oleviin välineisiin. Harjoitteet ovat kuitenkin helposti toteutettavissa myös muissa ympäristöissä.

A4-kokoiset, kaksipuoliset ohjekortit ovat selkeät ja helppolukuiset. Korteissa on käytetty värikoodeja, jotka toistuvat kaikissa korteissa samanlaisina. Värit ja kuvat helpottavat ohjekorttien käyttöä, vaikka ne eivät olisikaan entuudestaan tuttuja. Kuvista näkee helposti, mitä välineitä pisteen muodostamisessa tarvitaan. Tämä mahdollistaa myös koululaisten osallistumisen jo pisteen rakennusvaiheessa.

Ohjekortteja ja niiden tarjoamia toiminnallisuuksia pääsi testaamaan Tampereen Apuväline 2017 –tapahtumassa, 9-11.11.2017. Valterilla oli Liikuntamaassa osasto numero 10, jonne oli rakennettu moderni, esteetön leikkipiha. Nyt jaamme vapaasti koulujen ja muiden tahojen käyttöön alla olevat toimintakortit. Toiminnallisia ja hauskoja hetkiä erilaisille oppijoille sopivien harjoitteiden parissa!

Toiminnalliset ohjekortit 

Lisätiedot: Tutustu opinnäytetyöhömme Esteetön koulupiha osallistumisen mahdollistavana oppimisympäristönä

Hiparin ja Nylundin opinnäytetyötä ovat ohjanneet fysioterapeuttikoulutuksen lehtorit Johanna Leskelä ja Johanna Stepanoff Laurea-ammattikorkeakoulusta.

Ajankohtaista tietoa palveluistamme, koulutuksistamme, tutkimus- ja kehittämistyöstämme sekä muista kiinnostavista lasten ja nuorten oppimisen ja koulunkäynnin tukeen liittyvistä aiheista.

Tilaa uutiskirje

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *