Opiskeluun liittyvät harjoittelut ja opinnäytetyöt

Työyhteisömme on loistava näköalapaikka monialaiseen työskentelytapaan tutustumiseen. Oppimisen ja kuntoutumisen tukeminen arjessa on eri alojen ammattilaisten saumatonta yhteistä työtä. Toimimme harjoittelupaikkana erityisesti kasvatus-, terveydenhoito- ja sosiaalialan opiskelijoille. Huom! Valteri ei ole mukana Jobiilissa. Harjoittelupaikkaa tiedustellessasi ole yhteydessä suoraan alla oleviin harjoitteluyhdyshenkilöihin.

Suurin osa harjoittelupaikoistamme ohjautuu oppilaitoksille, joiden kanssa teemme pitkäkestoista yhteistyötä.

Koska kehittämis- ja tutkimustoimintaan liittyvä yhteistyö on osa toimintamme perustaa, tarjoamme mahdollisuuksia myös opinnäytetöiden tekemiseen.

Siviilipalvelus

Tarjoamme monenlaisia mahdollisuuksia siviilipalveluksen suorittamiseen osana monialaista työyhteisöä. Sopiva ammattitutkinto tai opiskeluala ja ajokortti ovat hakijalle eduksi. Ylioppilastutkinto ja kulloinkin ajankohtaisia tarpeitamme vastaava suuntautuneisuus (esim. tietotekniset taidot) voivat olla riittäviä perusteita valinnalle.

Parhaimmillaan siviilipalveluskokemus voi avata uusia työllistymismahdollisuuksia ammattilaisille ja opiskelijoille tai selkiyttää uravalintoja.

Tällä hetkellä avoinna olevat palveluspaikat löytyvät Siviilipalveluskeskuksen kotisivuilta, sivarikeskus.fi.

Yhteystiedot