Tilauskoulutusaiheitamme

 • Oppilaan toimintakyky koulun arjessa
 • Apuvälineet oppimisen ja osallisuuden tukena
 • Opettajan ja koulunkäynninohjaajan/-avustajan yhteistyö
 • Näkövammaisen oppilaan tukeminen
 • Näitkö näin -visuaalisen hahmottamisen tukeminen
 • Tukea kieleen ja kommunikointiin –kielelliset taidot esi- ja alkuopetuksessa
 • Kuulemisen haasteet oppimisessa
 • Liikkumisen iloa kaikille – soveltava liikunta
 • Uinnin ohjaus ja konsultaatio
 • Sosiaalisten, tunne- ja turvataitojen tukeminen
 • Haastava käyttäytyminen - toiminnanohjaus ja arjenhallinta
 • Toiminnanohjauksella arki sujuvaksi – tarkkaavuuden tukeminen
 • Strukturointi ja visualisointi arjen selkiyttäjänä
 • Mukavaa matikkaa - matematiikan oppimisen tuki
 • Oppiainekohtaisia eriyttäviä menetelmiä ja työtapoja
 • Mainioita materiaaleja Valterista
 • Perheiden tukeminen ja voimauttava vuorovaikutus perheiden kohtaamisessa
 • Monikulttuurinen koulu ja monikieliset oppijat
 • TVT oppimisen ja kuntoutumisen välineenä