Toimintakyvyllä tarkoitetaan yksilön edellytyksiä käyttää omia tietojaan ja taitojaan koulussa, kotona ja vapaa-ajalla – ympäristössä jossa hän elää. Oppilaan oppimista ja toimintakykyä voidaan tukea ja kuntouttaa lukuisin eri menetelmin, joihin on saatavana asiantuntijoiden pitämiä koulutuksia vaikka omalle koululle tai päiväkodille. Oppimisen ilo kuuluu kaikille.

Tilauskoulutusaiheitamme

 • Oppilaan toimintakyky koulun arjessa
 • Apuvälineet oppimisen ja osallisuuden tukena
 • Opettajan ja koulunkäynninohjaajan/-avustajan yhteistyö
 • Näkövammaisen oppilaan tukeminen
 • Näitkö näin -visuaalisen hahmottamisen tukeminen
 • Tukea kieleen ja kommunikointiin –kielelliset taidot esi- ja alkuopetuksessa
 • Kuulemisen haasteet oppimisessa
 • Liikkumisen iloa kaikille – soveltava liikunta
 • Uinnin ohjaus ja konsultaatio
 • Sosiaalisten, tunne- ja turvataitojen tukeminen
 • Haastava käyttäytyminen - toiminnanohjaus ja arjenhallinta
 • Toiminnanohjauksella arki sujuvaksi – tarkkaavuuden tukeminen
 • Strukturointi ja visualisointi arjen selkiyttäjänä
 • Mukavaa matikkaa - matematiikan oppimisen tuki
 • Oppiainekohtaisia eriyttäviä menetelmiä ja työtapoja
 • Mainioita materiaaleja Valterista
 • Perheiden tukeminen ja voimauttava vuorovaikutus perheiden kohtaamisessa
 • Monikulttuurinen koulu ja monikieliset oppijat
 • TVT oppimisen ja kuntoutumisen välineenä

Yhteystiedot