Yrkesövergripande samarbete erbjuder eleven ett mångsidigt stöd i skolvardagen

Eleverna är den centrala punkten för oss alla som arbetar på Valteriskolan Skilla. Vi samlas dagligen för att bemöta våra elever, arbeta tillsammans med dem och stödja dem i deras lärande och sociala tillvaro. I skolan har eleverna stöd av handledare, terapeuter och lärare som tillsammans funderar och evaluerar elevernas välmående och framgångar.

Daglig handledning och utvärdering

Dagligen arbetar jag tillsammans med speciallärare, terapeuter och andra handledare. Hur yrkesövergripande samarbete syns i min vardag är till exempel när jag kommer till skolan på morgonen talar jag tillsammans med specialläraren om hurdana skoluppgifter vi i dag kommer att arbeta med, jag möter eleverna och vi börjar på med skolarbetet. Eleverna studerar flitigt och jag kartlägger processen av hur uppgifter fortskrider, metoderna vi använder och målsättningarna vi nådde eller ej. Efter detta evaluerar vi tillsammans med läraren olika faktorer som påverkat lyckandet.

I samarbete med terapeuter

Eleverna i vår skola har möjligheten till terapi under skoldagen och detta får jag följa med på. Under skoldagarna har jag som handledare en viktig uppgift i att hjälpa eleverna uppfylla de uppgifter som terapeuterna har gett under terapin. För att kunna stöda eleverna på bästa möjliga sätt kräver det ett gott samspel med terapeuterna. Uppgifterna varierar, det kan vara till exempel fysiska rörelser, koordinationsövningar eller massageinstruktioner. Vi har fantastiska utrymmen och verktyg för att få vardagen att fungera och för att eleverna skall utvecklas så mycket som möjligt i skolan. Dessa möjligheter finns på grund av att vi har flera olika yrkesgrupper som arbetar för samma mål.

Att dela med sig av sitt kunnande och sina insikter

Yrkesövergripande samarbete i skolan ger eleverna maximal potential för lyckande, på grund av att alla håller samma linjer och arbetsprocesserna behöver inte avbrytas. All personal som jobbar i närkontakt med eleverna samlas varje vecka för att diskutera framgångar och förändringar i elevernas vardag. Vi ställer tillsammans upp mål för att få eleverna att lyckas och funderar på strategier för hur vi når detta. I denna arbetsmiljö får man lära sig av andra och utveckla sitt eget kunnande.

Aktuell information om våra tjänster, fortbildningar, vårt forsknings- och utvecklingsarbete samt övrig intressant information om aktuella ämnen inom stöd för barn och ungas lärande och skolgång.

Beställ nyhetsbrev

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *