Nähdään Educassa 24. – 25.1.2020 – innovatiivisia näkökulmia ja uusia julkaisuja!

Pohjoismaiden johtava opetus- ja kasvatusalan tapahtuma järjestetään taas Messukeskuksessa Helsingissä, 24. – 25.1.2020. Valteri on mukana tänäkin vuonna usealla ajankohtaisella oppimisen tukeen liittyvällä aiheella niin esityksin Educan ohjelmassa kuin osastolla uusin julkaisuin.

Uutuusjulkaisut Valteri-Puodissa – koulua käymättömyys teema!

Tervetuloa tapaamaan ja keskustelemaan ammattilaistemme kanssa Valterin osastoille 6d70 ja Svenska Hörnaniin 6p48. Esillä on kattavasti Valteri-Puodin julkaisut ja materiaalit, jotka tukevat oppimista ja koulunkäyntiä.

Tänä vuonna osastollamme esillä mm. Koulua käymättömät –teema. Takaisin kouluun – koulua käymättömille -kirjan toimittanut, ohjaava opettaja Iines Palmu on tavattavissa osastolla 6d70 perjantaina. Uutuutena osastolla myös suomeksi käännetty Kohti koulua–kirja (Hemmasittare-kirjan käännös).

Perhe ja koulu yhdessä – VR-teknologiasta tukea oppilaalle

Olemme tänä vuonna mukana Educassa peräti kuudella suomen- ja ruotsinkielisellä esityksellä, jotka kukin avaavat omanlaisensa näkökulman siihen, miten tukea lasta ja nuorta koulussa. Niissä aiheita ovat mm. koulun ja kodin yhteistyö, uudet innovaatiot VR-teknologian muodossa sekä paljon keskustelua herättänyt aihe Koulua käymättömät oppilaat ruotsinkielisenä esityksenä Elever som inte går i skola. Katso alla tarkemmat tiedot esityksistä ja tervetuloa kuulemaan ja keskustelemaan!

Perjantai 24.1.

Kl 13 – 13.30  / Svenska Hörnan
Elever som inte går i skola
,  handledande lärare Jenny Sjöström

I presentationen behandlas åtgärder med hjälp av vilka skolgången kan stödas både i skolan och hemma. Centrala faktorer är tidigt ingripande, flexibla arrangemang, samarbete mellan olika aktörer och tillgång till stöd utanför skolan vid behov. Målet är att öka kunskapen om och förståelsen för faktorer som påverkar skolfrånvaro och möjliga åtgärder. Presentationen baserar sig på en liten guide som stöd för skolgången.

Kl 13.30 – 14 / Svenska Hörnan
VIP-nätverkets arbete i Svenskfinland  – hur stöder vi barn och unga i behov av krävande särskilt stöd,
handledande lärare Misa Möller

Very Important Person, VIP, står i detta sammanhang för elever som behöver krävande särskilt stöd för sitt lärande och sin skolgång. Syftet med VIP nätverkets utvecklingsverksamhet är att sammanföra och fördjupa de regionala kompetensresurserna i det krävande särskilda stödet inom småbarnspedagogiken, förskoleundervisningen, den grundläggande utbildningen och påbyggnadsundervisningen. Kom och lyssna på hur VIP-arbetet går vidare i Svenskfinland!
Läs mer om VIP.

Klo 14.40 – 15.10 / Open Lounge
Virtuaalitodellisuus auttaa tukea tarvitsevaa oppilasta
ohjaava opettaja Tero Kujala ja pedagoginen asiantuntija Antti Peltoniemi

Virtuaalitodellisuudessa tapahtuvan harjoittelun on todettu edistävän oppimisen lisäksi muun muassa sosiaalisissa tilanteissa selviämistä sekä tunnetaitoja. Esityksessä avataan onnistunutta kokeilua, jossa virtuaalitodellisuuden keinoin tuettiin autismikirjon oppilaiden siirtymätilanteita, toiminnan ohjausta ja suoriutumista erilaisista asiointitehtävistä. VR-harjoittelu näytti tukevan oppilaiden toiminnan ohjausta, tilan hahmottamista sekä lisäävän vuorovaikutusta ja itsevarmuutta.

Klo 17 – 17.45 / Tila 201
Resetti – perhe mukaan yhteistyöhön, ohjaava opettaja Piia Ruutu ja Resetti-toimintaan osallistuneita

Resetti on koulussa toteutettavaa kokeilutoimintaa, jossa kehitetään lapsen ja nuoren kasvua ja hyvinvointia tukevaa ryhmätoiminnan ja perheluokan mallia. Toiminnalla tuetaan lapsia ja nuoria haastavissa kehitysvaiheissa tilanteen jäsentämisen, konkreettisten suunnitelmien, taitojen opettelun ja lapsen läheisten aikuisten tiivistetyn yhteistoiminnan avulla. Resettiä voi toteuttaa yleisessä, tehostetussa ja erityisessä tuessa, yksilötyöskentelynä ja ryhmän interventiona. Tällä hetkellä Resetti-perheluokkia järjestetään kahdeksassa kunnassa opetushenkilöstön, oppilashuollon, sosiaalitoimen ja erikoissairaanhoidon yhteistyönä.

Lauantai 25.1.

Klo 10.15 – 10.40 / Tieto-lava
Vetoapua Vetovoimalasta – Miten ohjata tukea tarvitsevia nuoria jatko-opintoihin,
opinto-ohjaaja Anna-Kaisa Puusaari ja ohjaava opettaja Sanna Vallenius

Vetovoimala-hankkeen tavoitteena on luoda valtakunnallinen malli tukea tarvitsevien nuorten ohjaukseen.  Hankkeessa nivelvaiheen toimijat eri puolilla Suomea ovat yhteistyössä kehittäneet toimivia ohjauskäytänteitä arjen työhön. Tule kuulemaan, millaisia ovat Vetovoimalassa pilotoidut toimintamallit ja alueilta esiinnousseet hyvät käytänteet. Poimi niistä parhaat omaan työhösi. Lue lisää Vetovoimalasta.

Klo 13.15 – 13.45 / Taito-lava
Varhain on parhain – kielellisten valmiuksien ja taitojen tukeminen, ohjaavat opettajat Tiina Heikkinen ja Miia Kareisto

Kun lapsen kielen oppiminen haastaa, varhainen tuki koulussa auttaa lasta ja hänen lähiyhteisöään. Kun lapsella on haasteita toiminnanohjauksessa, itsesäätely- tai sosiaalisissa taidoissa, tarvitaan oppimisympäristön ja toimintatapojen selkeyttä ja ennakoitavuutta. Kehityksen tueksi voidaan räätälöidä toimintaa, joka toteutetaan moniammatillisesti kasvatuksen ja kuntoutuksen asiantuntijoiden yhteistyönä.

Esitys havainnollistaa esimerkein kielellisten valmiuksien ja taitojen tukemista yksilön ja ryhmän kannalta. Heikkinen ja Kareisto antavat käytännön ideoita moniammatilliseen yhteistyöhön, jotka auttavat muokkaamaan oppimisympäristöä ja jäsentämään arkea.

Ajankohtaista tietoa palveluistamme, koulutuksistamme, tutkimus- ja kehittämistyöstämme sekä muista kiinnostavista lasten ja nuorten oppimisen ja koulunkäynnin tukeen liittyvistä aiheista.

Tilaa uutiskirje