Vem är trestegsstödet avsett för?

Kommunförbundets specialsakkunnig Leena Pöntynen skriver på Kommunförbundets webbplats om de ökande utmaningarna i samband med stödet för inlärning och fostran. Enligt Pöntynen är stödet som ges i skolorna trots en positiv utveckling fortfarande ineffektivt och dyrt och stöder sig på gamla tankesätt och strukturer.  Överallt har man inte vaknat upp till att analysera stödåtgärdernas genomslagskraft, utan i stället fokuserar man på kvantitativa frågor och ifyllande av blanketter. Då börjar det lätt kännas som om inga resurser räcker och belastning hotar.

Kompanjonlärarskap innebär fördelar för alla

I samband med Valteris handledningsbesök och i utbildningar har man till exempel ofta märkt att alla elever verkar dra nytta av att stödet av en mångsidig lärare förverkligas genom kompanjonskapslärarskap med en ämnes- eller klasslärare. De vuxnas arbetsinsats inriktas på flera elever och effekten av samtidig undervisning har en positiv inverkan på atmosfären i klassen och på hur lärarna orkar i sitt arbete.

Eleverna får tidigare stöd, när stödet inte förutsätter särskilda beslut, utan är närvarande under varje lektion. Proaktivt stöd förhindrar att problemen blir djupare och gör inlärningen gladare.

Det lönar sig att satsa på verksamhetskulturen

Nyckelfrågan handlar om att skapa och upprätthålla strukturer av en undervisning och verksamhetskultur där varje elev varje dag upplever sig lyckas i sin egen inlärningsmiljö. Det här förutsätter sysselsättning på lämplig nivå för att motivationsmotorn ska starta.

Att erbjuda det endast med en lärares arbetsinsats vore en omöjlig uppgift, men arbete i par, förutseende, kamratsstödsinlärning samt genom att effektivera bedömningen av det egna arbetet är det enligt Pöntynen möjligt att med stöd av de exempel hon beskriver nå även snabba resultat. I bästa fall kan skolan och Valteri skapa ett nytt slag av verksamhetskultur genom att pedagogiskt och strukturellt utveckla inlärningsmöjligheterna

Oundviklig reform

I reformen frångår man det gamla bekanta för någonting mer tidsenligt – det behövs alltså mod. Sakkunnig konsultering hjälper skolan att ta de första avgörande stegen och att ta emot hjälp utifrån är inte ett bevis på egen rådlöshet, utan på rådighet.

Erfarenheterna av samarbetet med Valteri i uppdateringen av rutinerna för stöd i kommunala skolor har varit belönande för båda parter. Stegen för stödet är avsedda för varje skolelev och varje skoldag. Låt oss ta dem tillsammans!

Läs specialsakkunnig Leena Pöntynens blogg.

Aktuell information om våra tjänster, fortbildningar, vårt forsknings- och utvecklingsarbete samt övrig intressant information om aktuella ämnen inom stöd för barn och ungas lärande och skolgång.

Beställ nyhetsbrev

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *