Ketä varten on kolmiportainen tuki?

Kuntaliiton erityisasiantuntija Leena Pöntynen kirjoittaa Kuntaliiton verkkosivulla oppimisen ja kasvun tuen lisääntyvistä haasteista. Pöntysen mukaan, vaikka hyvää kehitystä on tapahtunut, niin tukea kouluissa annetaan usein vielä tehottomasti ja kalliisti, tukeutuen vanhoihin ajatusmalleihin ja rakenteisiin.  Kaikkialla ei ole herätty pohtimaan tukitoimien vaikuttavuutta, vaan keskitytään määrällisiin kysymyksiin tai lomakkeiden täyttämiseen. Tällöin helposti alkaa tuntua, että mikään resurssi ei riitä ja kuormittuminen uhkaa.

Yhteisopettajuudesta hyötyä kaikille

Valterin ohjauskäynneillä ja koulutuksissa on usein havaittu, että kun esimerkiksi laaja-alaisen opettajan tuki toteutuu aineen- tai luokanopettajan kanssa yhteisopettajuutena, kaikki oppilaat tuntuvat hyötyvän. Aikuisten työpanos kohdentuu useampiin oppilaisiin ja samanaikaisopetuksen vaikutus luokan ilmapiiriin ja opettajien jaksamiseen on myönteinen.

Oppilaat saavat tukea aiempaa varhemmin, kun sen saaminen ei edellytä erillisiä päätöksiä, vaan on läsnä joka tunnilla. Ennakoiva tuki ehkäisee pulmien syvenemistä ja tekee oppimisesta iloisempaa.

Toimintakulttuuriin kannattaa panostaa

Avainkysymys on sellaisen opetuksen ja toimintakulttuurin struktuurin luominen ja ylläpitäminen, että jokainen oppilas saa onnistumisen kokemuksia joka päivä omassa oppimisympäristössään. Tämä edellyttää sopivan tasoista tekemistä, jotta motivaatiomoottori käynnistyy.

Sen tarjoaminen yhden opettajan voimin olisi mahdoton tehtävä, mutta työparityöskentelyä, ennakointia, vertaisoppimista ja oman työn arviointia tehostamalla, tuloksia on Pöntysen kertomien esimerkkien tapaan mahdollista saavuttaa nopeastikin. Parhaimmillaan perusopetuksen koulu ja Valteri voivat luoda uudenlaista toimintakulttuuria oppimisympäristöjen pedagogisella ja rakenteellisella kehittämisellä.

Välttämätön uudistus

Uudistamisessa luovutaan tutusta vanhasta, jotta ajanmukaisempi voi astua tilalle – rohkeutta siis vaaditaan. Asiantunteva konsultointi auttaa koulua ottamaan ratkaisevat ensimmäiset askeleet eikä ulkopuolisen tuen hankkiminen ole osoitus omasta neuvottomuudesta, vaan neuvokkuudesta.

Kokemukset Valterin yhteistyöstä kuntakoulujen tuen käytänteiden päivittämisessä ovat olleet molemmin puolin palkitsevia. Tuen portaat on tarkoitettu jokaiselle oppilaalle jokaiseen koulupäivään. Toteutetaan ne yhdessä!

Lue erityisasiantuntija Leena Pöntysen blogi Kuntaliiton sivuilta.

Ajankohtaista tietoa palveluistamme, koulutuksistamme, tutkimus- ja kehittämistyöstämme sekä muista kiinnostavista lasten ja nuorten oppimisen ja koulunkäynnin tukeen liittyvistä aiheista.

Tilaa uutiskirje

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *