Valterin posteri herätti laajaa kiinnostusta Autism-Europe 2019 –kongressissa

Tero Kujala esittelee posteria Autism-Europe kongressissa Nizzassa.

Ohjaava opettaja Tero Kujalan ja pedagoginen asiantuntija Antti Peltoniemen posteri ”Virtual Reality and 360 Degree Videos Supporting Daily Needs of Student with ASD (Autism Spectrum Disorder)” herätti laajaa kiinnostusta Autism-Europe 2019 – kongressissa Nizzassa. Kongressi järjestetään joka kolmas vuosi ja se kerää noin 2000 tutkijaa, alan ammattilaista sekä perheiden edustajaa 80 eri maasta.

Keskusteluissa pidettiin merkittävänä sitä, että menetelmän avulla voidaan tukea autismikirjon henkilöä hänen aidossa toimintaympäristössään. 360 asteen videokuvauksella voidaan kuvata henkilön omaa arkiympäristöön liittyviä tilanteita ja tutkia niitä uudelleen virtuaalilaseilla, säilyttäen kokijalle tärkeät tilat, näkymät ja ihmiset virtuaalimaailmassa näkyvillä.

Erityisesti osallistujia kiinnostivat kokeilun havainnot. Virtuaaliharjoittelun positiiviset vaikutukset näkyivät oppilaiden itsevarmasta ja virtuaalista tehtävänantoa noudattavasta suorituksesta todellisessa ympäristössä. Kaikkia suuntia tallentavan 360-videomateriaalin tuottamisen nopeus ja lasien kautta katseltavaan todellisuuteen uppoutumisen, eli immersion vaikutus oppilaaseen oli yllätys usealle. Posterisession anti oli hyvin myönteinen ja kannustaa menetelmän kehittämiseen jatkossa.

Lue lisää aiheesta Kujalan ja Peltoniemen

Kujala ja Peltoniemi esiintyvät Apuväline 2019-tapahtuman Koulu ja kuntoutus -teemasessiossa Tampereella 7. – 9.11. Tervetuloa kuulemaan ja kokeilemaan!

Ajankohtaista tietoa palveluistamme, koulutuksistamme, tutkimus- ja kehittämistyöstämme sekä muista kiinnostavista lasten ja nuorten oppimisen ja koulunkäynnin tukeen liittyvistä aiheista.

Tilaa uutiskirje