Valteri seuraa jatkuvasti koronaepidemian kehittymistä

Koronaepidemiassa puhutaan nyt sen vaiheista; perusvaihe, kiihtymisvaihe ja leviämisvaihe. Suomen eri alueet voivat olla eri vaiheissa epidemiaa. Valterissa tartutaan kansallisen linjauksen mukaisesti, muuttuneisiin tilanteiseen erityisesti paikallisten / alueellisen viranomaisten yhteistyöllä noudattaen valtionvarainministeriön, STM:n / THL:n ja OKM:n linjauksia.

Toisin sanoen Valterissa, valtakunnallisena valtion alaisena oppilaitoksena, noudatetaan valtakunnallisten yleisten ohjeiden ja suositusten lisäksi alueellisia ohjeita ja suosituksia. Myös Valterin tehtävien erityisyys ja oppilaiden yksilölliset tarpeet toimipisteiden koulussa sekä lähikouluissa määrittävät toimintatapojamme.

Kuten yhteiskunnassamme yleensä, myös me pyrimme pitämään kaikkea toimintaa yllä tuen tarvitsijan hyväksi, sovittujen ehtojen rajoissa ja turvallisuustekijät vahvasti huomioiden.

  • Ohjauspalvelutoiminnassa jatketaan alkusyksynä hyväksi koettua käytäntöä; asiakaskohtaista neuvottelua ja asiakas- ja aluelähtöisiä ratkaisuja.
  • Aluekohtaisia eroja ilmenee jo nyt siinä määrin, että huoltajakäyntejä, sovittuja pieniä vierasryhmiä, pienryhmäkoulutuksia sekä opiskelija- ja harjoittelijaliikennettä jne. varten on toimipistekohtaisia, usein määräaikaisia, muutoksia aiemmin linjattuun.
  • Matkustusrajoitusten ja muiden turvallisuustekijöiden vuoksi Valterin kansainvälinen matkustamista vaativa yhteistyö on edelleen keskeytetty. Näin tulee olemaan vähintään kuluvan vuoden 2020 ajan.

Ajankohtaista tietoa palveluistamme, koulutuksistamme, tutkimus- ja kehittämistyöstämme sekä muista kiinnostavista lasten ja nuorten oppimisen ja koulunkäynnin tukeen liittyvistä aiheista.

Tilaa uutiskirje