Uinti kuuluu kaikille

Kuvassa harjoitellaan turvallisesti istuen uloshengitystä veteen peiliä apuna käyttäen. KUVA // Milla Vahtila

Liikuntatunnit ovat oleellinen osa peruskoulun arkea. Mahdollisuus osallistua koululiikuntaan ei kuitenkaan ole kaikille itsestäänselvyys. Peruskouluihin integroitujen erityistä tukea tarvitsevien lasten ja nuorten osallistuminen oman luokan liikuntatunneille voi jäädä olemattomaksi. Esimerkiksi koulu-uinteihin osallistuminen voi joissain tapauksissa tuntua mahdottomalta.

Soveltamalla yhdenvertaista osallistumista

Kaikilla lapsilla on oikeus osallistua yhdenvertaisesti koulunkäyntiin, myös liikuntatunneille. Soveltamalla lajeja mahdollistetaan jokaiselle tilaisuus kokea liikkumisen iloa ja löytää mielekkäitä tapoja liikkua. Koululiikunnan järjestäminen kaikille sopivaksi voi olla haasteellista ja jäädä puutteelliseksi, jos koulun henkilökunnalla on tiedollisia puutteita erityistä tukea tarvitsevien koululaisten liikunnalliseen toimintaan ja koululiikuntaan osallistamisessa.

Valterin Iloon yli esteiden -hankkeen tavoitteena on lisätä kaikkien oppilaiden mahdollisuuksia osallistua koulupäivän aikana tapahtuviin liikunnallisiin hetkiin. Hankkeen myötä rakennettuun ideapankkiin on koottu liikuntavinkkejä, jotka mahdollistavat yhdenvertaisen osallistumisen koulun liikuntatunneille ja toiminnalliseen opetukseen. Ideapankki on kaikille avoin ja sinne tuotettu materiaali vapaasti hyödynnettävissä.

Kuvakortit uinnin avustamisen tukena

Vesi on harjoitteluympäristönä ainutlaatuinen. Se vapauttaa liikkumaan mahdollistaen monipuolisen harjoittelun ja onnistumisen kokemukset. Vedessä moni erityistä tukea tarvitseva pääsee helpommin samalle viivalle muiden oppilaiden kanssa. Mahdollistamalla erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden osallistumisen koulu-uinteihin, tuetaan oppilaiden osallisuuden ja yhdenvertaisuuden lisäksi kaverisuhteiden luomista.

Vesi voi kuitenkin olla myös pelottava elementti, niin oppilaan kuin avustajankin näkökulmasta. Jos vesi ei ole avustajalle ennestään tuttu harjoitteluympäristö, voi kynnys oppilaan avustamiseen koulu-uinneissa tuntua mahdottomalta. Tämän kynnyksen madaltamiseksi on luotu kuvakortit, joilla pyritään antamaan tukea ja ideoita vedessä avustamiseen. Korteissa käydään läpi uinnin alkeisopetuksen vaiheet sekä niihin soveltuvia avustamisen keinoja. Konkreettisten avustusotteiden lisäksi korteissa on käyty läpi harjoittelua tukevien apuvälineiden käyttöä, sekä yleisiä ohjeita vedessä avustamiseen. Kortteja on mahdollista hyödyntää myös avustajan ja oppilaan välisen kommunikaation tukena.

Blogi-kirjoitus on tehty kirjoittajien opinnäytetyön, Uinti kuuluu kaikille – Kuvakortit uinnin avustamisen tueksi, pohjalta. Opinnäytetyön osana toteutetut kuvakortit on liitetty osaksi Valterin Iloon yli esteiden -hankkeen ideapankkia.

Tästä pääset tutustumaan ideapankin sisältöön sekä opinnäytetyöhön:

Kiinnostuitko? Iloon yli esteiden – hankehaku syksylle 2020 on juuri käynnistynyt ja kestää 12.6. saakka. Tule mukaan suunnittelemaan liikunnallisista aktiviteeteista kaikille sopivia! Lue lisää Iloon yli esteiden -hankkeen hausta ja sisällöistä.

Julkaisemme sivuillamme  tietyin väliajoin myös kumppaniemme ja eri alan asiantuntijoiden kirjoituksia vierasblogeina.  Näiden tavoite on tarjota innovatiivisia, ajatuksia herättäviä näkökulmia, kullanarvoisia käytännön vinkkejä  ja uutta suuntaa luotaavia ajatuksia. Tämä blogi kuuluu vierasblogi-sarjaamme.

Aktuell information om våra tjänster, fortbildningar, vårt forsknings- och utvecklingsarbete samt övrig intressant information om aktuella ämnen inom stöd för barn och ungas lärande och skolgång.

Beställ nyhetsbrev