Stödperioder för elever med syn- eller hörselnedsättning

Med stödperiod avses en period på tre dagar inklusive övernattning vid Skilla i Helsingfors. Stödperiod ordnas för elever med syn- eller hörselnedsättning.

En övergripande målsättning för stödperioderna är att stärka identiteten som elev med funktionsnedsättning. Stödperioderna anpassas till elevens individuella behov och fungerar också som stöd för elevens inlärning. Efter avslutad stödperiod får skolan en rapport.

För elever med synnedsättning erbjuds också enskild utredning av t.ex. funktionell syn och utredning av hjälpmedelsbehov.

 

Stödperioder 2019-2020

HÖSTTERMINEN 2019:
Vecka 43     23.-25.10.2019   syn lågklasser
Vecka 45     6.-8.11.2019       hör
Vecka 47     20.-21.11.2019    hör

VÅRTERMINEN 2020:
Vecka 4    22.-24.1.2020        syn högklasser
Vecka 6    5.-7.2.2020            hör
Vecka 12   18.-20.3.2020       hör

Information om nästa läsårs stödperioder finns som nyhet på vår hemsida.