Stödperioder för elever med syn- eller hörselnedsättning

Med stödperiod avses en period på tre dagar inklusive övernattning vid Skilla i Helsingfors. Stödperiod ordnas för elever med syn- eller hörselnedsättning.

En övergripande målsättning för stödperioderna är att stärka identiteten som elev med funktionsnedsättning. Stödperioderna anpassas till elevens individuella behov och fungerar också som stöd för elevens inlärning. Efter avslutad stödperiod får skolan en rapport.

För elever med synnedsättning erbjuds också enskild utredning av t.ex. funktionell syn och utredning av hjälpmedelsbehov.