Tammerfors och Åbo! Nu har vi handledande lärare-habiliterare -arbetspar på båda orterna!

Se hälsingar från Anne och Jenny i Åbo.

Valteris nya kontor i Åbo och Tammerfors startade sin verksamhet hösten 2020. Denna höst har båda kontorens verksamhet breddats, då de handledande lärarna fått handledande habiliterare som kollegor. På Åbo kontoret har vi de nya medarbetarna Anne Levón, handledande lärare och Jenny Felixson, handledande habiliterare. På Tammerfors kontoret fick handledande lärare Mari Luosa förstärkning av handledande lärare Katri Ranta och handledande habiliterare Minna Nieminen.

Kontorens gemensamma uppgift är att genom mångprofessionellt samarbete stöda skolgång och funktionsförmåga hos elever inom den grundläggande utbildningen. Ni är varmt välkomna att kontakta dem inom ärenden gällande stöd för lärande och tidig fostran!

Se hälsningar från Minna, Katri och Mari i Tammerfors (på finska).

Aktuell information om våra tjänster, fortbildningar, vårt forsknings- och utvecklingsarbete samt övrig intressant information om aktuella ämnen inom stöd för barn och ungas lärande och skolgång.

Beställ nyhetsbrev