Personer från Valteri tilldelas Finlands riddarordnars utmärkelsetecken för förtjänstfulla insatser

Republikens President har i egenskap av stormästare för Finlands Vita Ros’ och Finlands Lejons ordnar beslutit att åt förtjänta finländska medborgare förläna utmärkelsetecken, och bland dem hittas i år personer från Valteri.

Valteri center för lärande och kompetens ledande rektor Anne Vierelä tilldelas riddartecknet av I klass av Finlands Lejons orden.  Inkeri Kekäläinen, före detta rektor för Valteriskolan Mäntykangas, som gick i pension på våren, tilldelas riddartecknet av Finlands Vita Ros’ orden. Raisa Sieppi, tidigare chef för handledningstjänsterna, som gick i pension under hösten, tilldelas riddartecknet av Finlands Lejons orden.

Valteri vill hjärtligt gratulera alla förlänade.

Finlands Lejons ordens utmärkelsetecken, som tilldelas Vierelä och Sieppi, förlänas som erkänsla för framstående såväl civila som militära förtjänster. Finlands Vita Ros’ utmärkelsetecken förlänas för förtjänster fosterlandet till fromma.

För att öka tillgången till stöd för barn och unga

Anne Vierelä har under nästan 40 år sett behovet och jobbat för ett mer inkluderande skolsystem där barns och ungas stödbehov tas i beaktande. Vierelä inledde arbetet som ledande rektor på Valteri år 2015.

Vierelä har i all sin verksamhet gjort en samlad insats för att barn och unga i behov av stöd ska ha bättre förutsättningar i den egna närskolan. I sin roll och med sin sakkunnighet har Vierelä deltagit i arbetet i ett flertal arbetsgrupper, bl.a. som medlem i styrgruppen för undervisnings- och kulturministeriets utvecklingsprojekt för krävande särskilt stöd (VIP) (2018–2021), varefter hon spelade en aktiv roll i utvecklingen och etableringen av den nationella VIP-verksamheten inom den finländska grundläggande utbildningen.

Raisa Sieppi, som bor i Uleåborg och Enare, har fungerat som chef för handledningstjänsterna sedan år 2016. Sieppi var en av de första handledande lärarna som fick en fast tjänst i en statlig specialskola (numera Valteri) och har i olika roller varit med och utvecklat handledningsverksamheten för kommuner och närskolor. Under sin nästan 35 år långa karriär har Sieppi förtjänstfullt arbetat med barn och unga med olika typer av kommunikationsutmaningar.

Inkeri Kekäläinen har en lång och framstående karriär på cirka 45 år inom arbete med barn med särskilda behov. Kekäläinen var rektor för Valteriskolan Mäntykangas i Kuopio under åren 2009–2022. Under sin karriär har Kekäläinen gjort sig känd både i östra Finland och runt om i hela landet för sitt sektorsövergripande samarbete med aktörer inom både utbildning och social- och hälsovårdssektorn för att stöda barn i behov av stöd.

Alla som belönas med utmärkelsetecken av Finlands Vita Ros och Finlands Lejons Ordnar inför självständighetsdagen kan läsas på ordnarnas webbplats. 

Aktuell information om våra tjänster, fortbildningar, vårt forsknings- och utvecklingsarbete samt övrig intressant information om aktuella ämnen inom stöd för barn och ungas lärande och skolgång.

Beställ nyhetsbrev