Hur säkerställer du barnets delaktighet i samtalen på daghemmet?

Vad kunde vara mer belönande för ett litet barn inom småbarnspedagogiken än att barnet får en lugn stund med sin egen lärare, får stå i centrum för en stund och i lugn och ro berätta om sådant som är betydelsefullt för barnet själv? SASY-korten (samtal med symboler) möjliggör sådana samtal.

Bilder och känslosmilisar som hjälp

Inom småbarnspedagogiken ses barnet som en aktiv och nyfiken aktör och medlem i en grupp. En central uppgift för de vuxna som arbetar inom småbarnspedagogiken är att lyssna på barnen och lära känna dem som individer. I högklassig småbarnspedagogik har barnet en känsla av att bli accepterat och förstådd.

SASY, som utvecklats gemensamt av Föräldraförbundets Epeli-projekt, Martinniemi skola och Valteri center för lärande och kompetens, är ett kommunikationsverktyg i spelform som består av bilder och känslouttryck. SASY-materialet är redan bekant för många skolor. Den har i tillämpliga delar också använts inom småbarnspedagogiken. Från fältet har det kommit önskemål om kort för småbarnspedagogik och nu i början av året kompletteras SASY-materialet med tilläggskort för småbarnspedagogik.

Spel inspirerar

SASY-materialet ger en bra möjlighet att beakta barnet som individ och med hjälp av bildkorten ta reda på hur barnet mår, vad som är viktigt för barnet, vad barnet blir entusiastisk av eller vad som skrämmer barnet. Med hjälp av SASY-korten säkerställs barnets delaktighet till exempel i vasu- eller leops-samtal. Det lönar sig också att gräva fram SASY-korten när man planerar barnets stöd. Med hjälp av dem blir även ett litet barns egen röst och åsikter hörda. Om barnet till exempel har problem med att producera tal kan bildkorten vara till stor hjälp. Eftersom materialet är anpassat till ett spel har barnen varit mycket entusiastiska över dess användning.

Det är viktigt att skapa en varm och förtroendefull atmosfär där barnet tryggt kan berätta om sina tankar. Man ska också reservera tillräckligt med tid för samtalet för att undvika att skynda och känslan av brådska. Det lönar sig att ta med barnets föräldrar i samtalet så att de kan höra sitt eget barns tankar och eventuellt få helt ny information om barnet.

Tid och närvaro behövs

Korten kan också användas i daghemsgrupper och barnens tankar kan utredas som en större grupp till exempel som stöd för planeringen av gruppens verksamhet. En stark teoretisk grund för att skapa material har varit positiv identifiering och affektiv och positiv pedagogik.

Stödet för småbarnspedagogiken förnyas som bäst och ett system med trestegsstöd kommer att införas inom småbarnspedagogiken på samma sätt som inom den grundläggande utbildningen. Vid reformen ska man vara noggrann med att stödstegen är tydliga och att det stöd som fastställts för stegen säkert kan vara till hjälp för barnets utveckling. Endast givet stöd hjälper. Med hjälp av SASY-korten lyfts barnet upp i samtalets centrum och man säkerställer att de vuxna inte missar huvudaktören.

Kom och hör mer om SASY-samtal med symboler och FÖSA-bildsymboler för fördjupad diskussion på evenemanget Hjälpmedel 2022 fre 13.5 kl. 14. Där redogör Valteris ergoterapeut Mirjami Pesonen och expert på specialpedagogik Sari Haapakangas från Finlands Föräldraförbund hur man kan utnyttja SASY- och FÖSA-kort i samtal i skolan. De är också till hjälp i kartläggningen av resurser och styrkor samt sårbarheter eller stödbehov.

Läs mer om det material som nämns i artikeln och köp det i Valteri-boden.
Kort för småbarnspedagogiken (nedladdningsbara kort)
SASY-kort (barn)
FÖSA-kort (unga)

Aktuell information om våra tjänster, fortbildningar, vårt forsknings- och utvecklingsarbete samt övrig intressant information om aktuella ämnen inom stöd för barn och ungas lärande och skolgång.

Beställ nyhetsbrev