Valteriskolan/Valteri center för lärande och kompetens använder Handi -tjänsten och alla beställningar görs elektroniskt via Handi -tjänsten.

Leverantörerna har tillgång till Handis leverantörsportal som omfattar

  • bl.a.uppladdning av produktkatalog
  • mottagning av beställningar
  • beställningsbekräftelser
  • faktureringsmöjlighet (småföretag, utländska leverantörer)
  • uppföljning av faktureringen
  • dialog med kunden, t.ex. förfrågningar om pris och tillgång

Vi ber leverantörerna anmäla per e-post till ostolaskut@valteri.fi

  • leverantörens huvudanvändares e-postadress för Handi-portalen
  • den e-postadress dit beställningar från Handi-tjänsten ska skickas
  • leverantörens FO-nummer

Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning Palkeet skickar en inbjudan till huvudanvändarens e-postadress angående registrering i Handi-leverantörsportalen. Denna person blir huvudanvändare i leverantörsportalen och kan vid behov lägga till andra användare från er organisation. Om ni redan har registrerat er, skickar Palkeet inte någon ny inbjudan.

Handi-stödtjänst för leverantörer

Betjäningstid kl. 8.00–16.15 (finsk tid)
Handi-servicegruppens telefonnummer +358 295 56 4040 och handitoimittajapalvelu@palkeet.fi

Mer info om Handi-tjänsten.

Angivande av beställnings- eller avtalsnummer på e-fakturan

Vi förutsätter att fakturan innehåller ett beställningsnummer eller avtalsnummer, så att vårt fakturahanteringssystem automatiskt kan koppla ihop fakturan med rätt beställning.

Beställningsnummer

De första tecknen i beställningsnumret är alltid V19. Beställningsnumret ska i första hand anges i fältet ”beställningsnummer”. Staten använder e-fakturaformatet Finvoice 3.0, där fältet för beställningsnummer heter OrderIdentifier. Om ert faktureringssystem saknar ett sådant fält, kan beställningsnumret i undantagsfall anges i fältet ”köparens/er referens”. Utöver beställningsnumret ska fakturan innehålla namnet på beställarens kontaktperson. Varje faktura får innehålla uppgifter om endast en beställning.

Avtalsnummer

De första tecknen i avtalsnumret är alltid VSK1. Avtalsnumret ska i första hand anges i fältet ”avtalsnummer. Staten använder e-fakturaformatet Finvoice 3.0, där fältet för beställningsnummer heter AgreementIdentifier. Om fakturautställaren använder ett annat e-fakturaformat, ska avtalsnumret anges i det fält som motsvarar AgreementIdentifier. Om ert faktureringssystem saknar ett sådant fält, kan avtalsnumret i undantagsfall anges i fältet ”köparens/er referens (i Finvoice 3.0 heter detta fält BuyerReferenceIdentifier). Utöver avtalsnumret ska fakturan innehålla namnet på kundens avtalskontaktperson. Varje faktura får innehålla uppgifter om endast ett avtal.

Ingen annan information får anges i samband med beställnings- eller avtalsnumret. Beställnings- eller avtalsnumret ska finnas både i e-fakturans visuella format och i fakturans XML-fil. E-fakturans XML-format är ett digitalt format av fakturans innehåll och visas vanligen inte för fakturautställaren. Ni kan kontrollera med er egen leverantör av faktureringssystem att beställnings- eller avtalsnumret anges i XML-filen. Om ni skapar e-fakturan i Handi-leverantörsportalen, anges beställnings- och avtalsnumret i fakturans XML-fil.