Kommunens andel av handledningstjänsternas kostnader minskar avsevärt

Priserna för handledningstjänsterna vid Valteri center för lärande och kompetens har granskats och från och med början av 2022 minskar kommunens andel av kostnaderna avsevärt.

Undervisnings- och kulturministeriet har på många sätt riktat stöd till barn och unga och epidemin har ökat behovet av stöd ytterligare. Subventioneringen av priset för handledningstjänsterna har höjts för åren 2022–2025. Detta innebär en betydande sänkning av kommunernas kostnader för bl.a. handledningsbesök och stödperioder. Tidigare har t.ex. ett handledningsbesök kostat kommunen 395 euro men nu är priset 295 euro.

Subventioneringen som riktas till Valteris handledningstjänster främjar en jämlik tillgång till våra handledningstjänster. Våra handledningsbesök stöder barn, unga och personalen inom den grundläggande utbildningen och småbarnspedagogiken.

Mer information om Valteris handledningstjänster med tanke på just er kommun får ni genom att ta kontakt med Valteri center för lärande och kompetens, Skilla.

Aktuell information om våra tjänster, fortbildningar, vårt forsknings- och utvecklingsarbete samt övrig intressant information om aktuella ämnen inom stöd för barn och ungas lärande och skolgång.

Beställ nyhetsbrev