VIP-verkoston erikoisen kevään terveisiä!

Poikkeuksellisessa keväässä vaativan erityisen tuen VIP-verkoston kansallisesti merkittävimmät muutokset lienevät toiminnan vakiinnuttamissuunnittelun hidastuminen sekä verkostopäivien siirrot keväältä syksylle. Poikkeusolojen aikana ydinryhmät ovat jatkaneet alueellisten suunnitelmiensa mukaista toimintaansa etätyöskennellen.

Kansallinen ohjausryhmä ja teemaryhmät ovat jatkaneet työtään etänä. Muutamia nostoja teemaryhmistä: Toiminta-alueittain järjestettävän opetuksen teemaryhmässä on luotu erinomainen sähköinen valintatyökalu vahvistamaan oppiaineittain vai toiminta-alueittain järjestettävän opetuksen valintaa.  Kouluakäymättömät lapset- teemaryhmään liittyvän kansallisen kyselyn ensimmäisiä tuloksia on jo julkistettu mm. artikkelissa Ylen sivuilla. Kirjallinen raportti on taitossa ja se julkaistaan Opetushallituksen julkaisusarjassa.  Sijoitettujen lasten –teemaryhmältä on tulossa tietoiskuja ja ohjekirjasia.

www.vip-verkosto.fi kannattaa ottaa seurantaan viimeistään nyt!

Ajankohtaista tietoa palveluistamme, koulutuksistamme, tutkimus- ja kehittämistyöstämme sekä muista kiinnostavista lasten ja nuorten oppimisen ja koulunkäynnin tukeen liittyvistä aiheista.

Tilaa uutiskirje