Besöket från Valteri innebar en lättnad för hela klassen

Mikaela Mattsson, specialklasslärare vid Källbo skola, fick vardagen att rulla på i klassen tack vare tips och stöd från Valteris sakkunniga.

Ibland är de bästa lösningarna för att underlätta undervisningen de enkla åtgärder som man kanske inte lägger märke till i vardagen. Detta konstaterades i Källbo skola på Åland, som besöktes av Valteris sakkunniga i början av höstterminen.

För Mikaela Mattsson, som jobbar som specialklasslärare på Källbo skola, var Valteris tjänster inte bekanta förrän terminsstarten 2022. Gruppen hon arbetar med hade inga större problem i sig, men stämningen var ofta rätt stökig, bland annat på grund av variationen i elevernas behov och årskurs. Mattsson grubblade ofta över hur hon skulle få undervisningen att löpa på ett smidigt sätt och bestämde sig för att kontakta Valteri efter rekommendationer från skolan. 

–  Det jag var ute efter var lösningar på hur jag ska få det praktiska att flyta på, t.ex. under en lektion med årskurs 1 och årskurs 4 i samma klassrum. Då man vill ha sådana tips och stöd, är det bäst att få någon som kommer in med expertis, för att verkligen förstå vad det är man behöver hjälp med, berättar Mikaela Mattsson samtidigt som hon uttrycker sin uppskattning över hur lätt det var att kontakta Valteri.

Valteri center för lärande och kompetens erbjuder konsultativa stödtjänster i hela Finland, både på svenska och finska. Inget problem är varken för litet eller för stort för att ta kontakt med Valteri, vilket kunde konstateras i Källbo skola. Det är ofta en bra idé att kontakta och samarbeta med Valteri redan i förebyggande syfte. Valteris sakkunniga team, dvs. handledningsteam, har en hel del knep och tips i bakfickan som inte överbelastar den pedagogiska personalen, men gör susen för barnens förståelse och deltagande. 

En hjälpande hand på skolans nivå 

Efter att mejlkontakten hade påbörjats dröjde det inte längre än ca 2 veckor innan Valteris sakkunniga var på plats i skolan för att stödja gruppen. Under det två dagar långa handledningsbesöket följde teamet med gruppens dynamik och deltog i undervisningen tillsammans med Mattsson och övrig personal. 

Redan den första kontakten med Valteris handledande personal skapade ett förtroende. Valteri kändes och känns som en hjälpande hand som omfamnar en på den nivå man är och den nivå man behöver hjälp. Valteri-teamet blev direkt en del av vårt eget team, konstaterar Mattsson

Syftet med Valteris handledningsbesök är att teamet integrerar sig i skolans eller klassens vardag och observerar undervisningen och arbetet, följt av en diskussion om iakttagelserna med skolans personal. I Källbo skola erbjöd handledningsbesöket sektorsövergripande expertis genom de kombinerade insatserna av Valteris handledande lärare och habiliterare. På detta sätt fann man tillsammans verktyg för att förbättra och förenkla vardagen i skolan, till förmån för både elever och personal. Beträffande personalbristen i klassen kunde Valters sakkunniga också bidra med praktiska lösningar och verktyg som åtminstone tillfälligt ersatte en extra personalresurs. 

Tack vare Valteris handledande team är jag idag mycket lugnare och mindre stressad. Tipsen och knepen jag fick var handfasta och verkliga. Handledningsteamet hade samma syn på undervisning och elever som jag själv har och de såg hur mycket som redan gjorts i gruppen. Det var en otrolig lättnad att få bekräftelse för det arbetet jag redan gjort, berättar Mattsson.

Att ta kontakt i god tid gynnar alla parter 

Anne Levón fungerar som handledande lärare på Valteri center för lärande och kompetens och är en av de sakkunniga som besöker skolor runtom i Svenskfinland. Som en del av handledningsteamet som besökte Källbo skola, är hon mycket nöjd med besöket och dess resultat. Levon menar att det är viktigt att ta kontakt i god tid. 

Det finns massor av kunnande ute på fältet, men när det börjar kännas jobbigt är det bra att redan i god tid kontakta oss och diskutera vilket slags stöd som kunde erbjudas. Det är jobbigt för alla parter när det kommer en akut situation p.g.a, ett problem som pågått i skolan i flera år. Ju längre ett problem har gått, desto längre är vägen tillbaka till det normala. 

Valteris team kommer för att stöda eleven och de som jobbar med eller omkring den, för en smidigare vardag. Vi vill hjälpa till då det råder en viss hjälplöshet eller maktlöshet och då man känner att man inte har många verktyg kvar, säger Anne Levón.

Konkret sett börjar stödet då en skola eller kommun tar kontakt med Valteri. Då man tar kontakt bestämmer parterna tillsammans en passande tidpunkt för ett första handledningsbesök och Valteri börjar forma ett team som på bästa möjliga sätt kan stöda eleven eller gruppen utgående ifrån behov och situation.  

– Vi utgår alltid från den unika individuella situationen, i samarbete med personalen. Vi har inget paket färdiga lösningar som passar alla, men vi har förslag till lösningar. Vi har sett många elever, lärare, skolgångsbiträden och situationer, så vi har erfarenhet av många olika slags stödbehov, förklarar Levón.  

Valteris besök i Källbo skola gav skolpersonalen konkreta verktyg och nya perspektiv på hur man kan jobba med de gemensamma utmaningar som klassen står inför. Tack vare det första besökets framgång har Mattsson redan varit i kontakt med Valteri igen och bestämt en tidpunkt för nästa handledningsbesök. Hon väntar med spänning på hur hon kommer kunna få ut mer och mer av varje besök. 

 

Behöver även du en sakkunnig med förståelse som du kan bolla idéer och utmaningar med? Ta kontakt redan idag så hittar vi tillsammans lösningar som passar just er situation.  

Bekanta dig med Valteris tjänster för kommuner och närskolor.

Aktuell information om våra tjänster, fortbildningar, vårt forsknings- och utvecklingsarbete samt övrig intressant information om aktuella ämnen inom stöd för barn och ungas lärande och skolgång.

Beställ nyhetsbrev