Bedömning av funktionsförmågan – ett stöd i elevhandledningen

Ett nytt verktyg har framtagits i Valteriprojektet Tervareitti: toimintakykyarvio.fi. Bedömningsverktyget ger en bred överblick över elevens funktionsförmåga. Bedömningen utförs i samråd med eleven, vårdnadshavarna och den personal som deltar i elevens vardag. Beskrivningen av funktionsförmågan lyfter fram de styrkor och stödbehov hos eleven som är relevanta i framtidsplaneringen och bidrar till att skapa en gemensam diskussion kring dem.

Ta verktyget i användning och be om råd och tips av projektarbetarna:

  • projektchef Anna-Kaisa Puusaari
  • projektarbetare Veli-Pekka Nitovuori

omatervareitti.fi/yhteystiedot

Aktuell information om våra tjänster, fortbildningar, vårt forsknings- och utvecklingsarbete samt övrig intressant information om aktuella ämnen inom stöd för barn och ungas lärande och skolgång.

Beställ nyhetsbrev