Barn har rätt att växa till sin fulla potential

Varje barn har sina egna styrkor. Ibland framkommer kunnandet och styrkorna genast, medan somliga behöver stöd för att locka fram dem och växa till sin fulla potential.

Barns och ungas illamående samt stödbehoven för inlärning och skolgång har ökat. För tillfället går diskussionen het då småbarnspedagogiken ställs mot en betoning av lösningar som förbättrar barns och ungas inlärningsresultat.

Redan nu finns det otaliga barn som inte får det stöd de behöver, eftersom specialsjukvården har långa köer och barnskyddet är överbelastat. Särskilt i skolvardagen syns symptom och illamående. För tillfället får barn och unga inte hjälp i tid för sina synliga eller dolda problem.

Starkt samarbete krävs för att inklusion skall bli förverkligad

Barn tillbringar en stor del av sin vardag i skolan. Till den grundläggande undervisningens krets hör en stor skara barn vars behov varierar anmärkningsvärt. Stödbehovet syns inte alltid utåt. Därför är det viktigt att identifiera barnens behov och stöda deras inlärning enligt individuella behov.

Vi talar om inklusion, om varje individs rätt att studera tillsammans i en gemensam skola för alla där jämlika möjligheter förverkligas för alla elever. Inklusion garanterar även att barnens deltagande, samhörighet samt grund- och mänskliga rättigheter förverkligas. Garantin berör varje individ oberoende av synliga eller dolda stödbehov. För att förverkligandet av inklusion skall lyckas, krävs starkt samarbete och tillräckliga resurser.

(Artikeltexten fortsätter under bilden.)

Oppimis- ja ohjauskeskus Valterin konsultoiva ohjaaja Henni Huttunen istuu pöydän ääressä kahden lapsen kanssa. Pöydällä on KESY-kuvakortteja levitettynä.
Konsulterande handledaren Henni Huttunen från Valteri center för lärande och kompetens berättar att bildkort stöder ofta barn med gestaltning.

De vuxna i närskolan

För barn i behov av stöd är det viktigt att lärarna har kompetens och sakkunskap. Många situationer kan vara nya för läraren och ofta vid utmaningar hjälper det att få en sakkunnig utomståendes perspektiv. De sakkunniga på Valteri center för lärande och kompetens förstärker den allmänna undervisningen och stöder vuxna som arbetar med barn i behov av stöd. Det här hjälper att uppnå inklusion.

Inklusion möjliggör barnets tillträde till hens närskola som första alternativ. Dock utesluter inklusion inte möjligheten för smågruppsundervising eller alternativt en skolplats i en specialskola för barn som är i behov av sektorsövergripande stöd. Inkusionens uppgift är att garantera varje elevs rätt att få specialstöd enligt behov i enlighet med diskrimineringslagen.

Resan för att uppnå målsättningarna har bara börjat och därför finns Valteri till. Valteri hittar i samarbete med kommunerna och skolorna de bästa lösningarna för förverkligandet av barns och ungas stödbehov i enlighet med deras intresse.

När Valteris sakkunniga kommer på plats till skolorna förverkligas samarbete. Under dessa besök stöder man varje individs möjlighet att bli en del av den gemensamma undervisningen och växa samt uppnå hens fulla potential.

Valteriskolan är verksam i anslutning till Valteris verksamhetsställen och möjliggör undervisning för alla barn som är i behov av specialstöd.

Behöver även du en sakkunnig med förståelse som du kan bolla idéer och utmaningar med? Ta kontakt redan idag så hittar vi tillsammans lösningar som passar just er situation.  

Bekanta dig med Valteris tjänster för kommuner och närskolor.

Artikeln är ursprungligen publicerad i utbildningsbilagan i Helsingin Sanomat 10.3.2023.

Aktuell information om våra tjänster, fortbildningar, vårt forsknings- och utvecklingsarbete samt övrig intressant information om aktuella ämnen inom stöd för barn och ungas lärande och skolgång.

Beställ nyhetsbrev