Utbildare

Kaisa on taitava avaamaan, miten tukea puhevammaisen oppilaan koulunkäyntiä hyödyntämällä puhetta tukevia ja korvaavia kommunikoinnin menetelmiä. Hän pystyy esittelemään erilaisten apuvälineiden, kuten toimintataulujen, kommunikointikansioiden ja teknisten apuvälineiden käyttöä vuorovaikutuksen ja osallistumisen tukena. 

 • AAC-menetelmät ja kommunikoinnin tukeminen 
 • kielenkehityksen tukeminen 
 • vaikeat puhevammat 

Utbildare

Anuliisa tietää hyvin kodin ja koulun välisen yhteistyön merkityksen sekä sen erilaiset tehtävät ja muodot.  Hän pystyy monipuolisesti avaamaan tapoja, joilla tukea oppilaita ja perhettä arjessa.  

 • Resetti-ryhmätoiminta ja perheluokat 
 • perhe- ja verkostotyö 
 • neuropsykiatriset haasteet 
 • haastava käyttäytyminen 

Utbildare

Utbildare

Henni on asiantunteva allasterapian ja soveltavan liikunnan ammattilainen. Hän hyödyntää päivittäin allasterapiaa lasten ja nuorten kuntoutuksessa sekä kouluttaa fysioterapeutteja. Henni on ollut mukana soveltavan liikunnan hankkeissa ja hänellä on tarjota uudenlaisia ideoita soveltavan liikunnan toteuttamiseen lähikouluissa. 

 • soveltava liikunta 
 • fysioterapia ja allasterapia 
 • apuvälineiden käyttö 
 • liikuntavammat ja motoriikka 
 • neurologiset haasteet ja liikkuminen 

 

Työnohjaajat

Utbildare

Päivi tuntee hyvin kuulovammaisen ja kielihäiriöisen lapsen kieleen ja kommunikaatioon liittyvät vaikeudet ja osaa asiantuntevasti kertoa kielen ja kommunikaation kehittymistä tukevista menetelmistä (mm. AAC) ja apuvälineistä. 

 • kielenkehityksen tukeminen 
 • AAC-menetelmät ja kommunikoinnin tukeminen 

Utbildare

Tiinalla on laaja kokemus ja ammattitaito puhetta tukevan ja korvaavan kommunikaation (AAC) ohjaajana. Hän pystyy avaamaan selkeästi ja havainnollisesti kommunikointiteknologiankansioiden, kuvatuen ja toimintataulujen käyttöä sekä merkitystä oppilaan tasavertaisen ja itsenäisen osallistumisen kannalta. 

 • AAC-menetelmät ja kommunikoinnin tukeminen 
 • apuvälineiden käyttö (kommunikointiin liittyvät)