Avslutade projekt

ERASMUS + KA1 MOBILITETSPROJEKT I VALTERI

Metoder och förfaranden för en skola öppen för alla

Projektperiod 2016–2018, Valteri Onerva

Målet med mobilitetsprojektet är att utveckla kvaliteten på handledningstjänsterna och verksamhetsformerna. Tyngdpunktsområden är i synnerhet informations- och kommunikationsteknologin samt det inkluderande stödet. Job shadowing gör det möjligt för teamen att bekanta sig med verksamheterna på resurscentren i de olika länderna. Målet för deltagandet i fortbildningar är att användningen av informations- och kommunikationstekniken utvecklas mångprofessionellt för att fylla behoven hos elever med behov av omfattande stöd.

Mer information: Kristiina Pitkänen, Valteri Onerva, kristiina.pitkanen@valteri.fi

BRAILLE – Läget för punktskrift och punktläsande i förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen

Projektperiod 5/2016–1/2018, Valteri Onerva

Inom projektet undersöker man läget vad gäller kunskaperna i punktskrift och punktläsande bland blinda elever i förskole- och grundskoleåldern i vissa europeiska länder (Danmark, Norge, Sverige, Finland, Island, Italien, Österrike, Estland). Utbudet på handledningen av studieteknik och tillgången på material bland elever som studerar med punkttekniker utreds i en enkät. Målet är att kartlägga den moderna teknikens effekt på både hur punktskriften och hur läsförmågan utvecklas och används. Projektet koordineras av det danska förbundet för synskadade, finansiär är EBU (European Blind Union) och delvis ICEVI (International Council of Education and Rehabilitation of people with visual impairment).

Mer information Tarja Hännikäinen, Valteri Onerva, tarja.hannikainen@valteri.fi   

Med mångprofessionellt kunnande till inkluderande undervisning

Projektperiod 8/2016–7/2018, Valteri Tervaväylä

Målet med mobilitetsprojektet är att stöda det aktuella kunnandet hos den mångprofessionella personalen vid Valteri Tervaväylä både i det nationella och internationella utvecklingsarbetet. Målgrupper är habiliteringen som stöder undervisning och lärande, handledning och konsultation samt ledningen för skolan. Målet med projektet är att skaffa den nyaste internationella kunskapen för att kunna utveckla den utmanande specialundervisningen och den pedagogiska habiliteringen.

Mer information Kimmo Hurtig, Valteri Tervaväylä, kimmo.hurtig@valteri.fi

Projektet ”JNCL and Education” –  Juvenile Neuronal Ceroid Lipofuscinosis and Education

Projektperiod 2014–2017, Valteri Onerva som partner

Det multinationella kompanjonprojektet Erasmus + KA2 fokuserar på att bistå barn och unga med sjukdomen JNCL. Målet är att producera en webbplats och en bok med temat ´livslångt lärande och kvalitet i livet´. Målgruppen är personer som lider av sjukdomen JNCL, deras närståendenätverk, undervisningspersonal och övriga professionella inom området. Projektet koordineras av Statped, Norge och en av kompanjonerna är Valteri Onerva. Aktörer i projektet är center för lärande och kompetens och föräldraföreningar i olika länder som verkar för synskadade. Projektet presenteras i Finland under seminariet i juni 2017.

Mer information Marja-Leena Forssas, Valteri Onerva, marja-leena.forssas@valteri.fi

Communicate & Participate

Projektet Communicate & Participate - Empowerment of Children through AAC har som mål att hjälpa elever att uttrycka sig själva, delta i livet i närsamhället och att kommunicera med varandra. Projektet stöder lärare och övrig personal i skolorna i att använda AAC-metoderna genom att utveckla och dela med sig av konkreta kommunikationsprodukter.

Projektets sidor: http://www.conductive-aac.eu/ (Ruskis)

eSPECIALLY MOBILE

Ett Erasmus+-projekt som syftar till att ge personalen möjligheter att fortbilda sig i att utnyttja informations- och kommunikationsteknik mer effektivt i undervisning och habilitering.

Being included  with uniqueness

Projektperiod 8/2016–8/2018, Valteri Mäntykangas

Syftet med mobilitetsprojektet är att öka personalens kunnande och finna nya perspektiv på hur man förebygger skolavhopp och marginalisering. Inom projektet söker man nya och innovativa sätt att arbeta med eleverna och ökar personalens beredskap att arbeta internationellt, bland annat genom att öka språkkunskaperna och bilda nätverk.

Mer information: Jukka Vetoniemi, Valteri Mäntykangas, jukka.vetoniemi@valteri.fi

ERASMUS + KA2 kompanjonsprojekt i Valteri

’All Aboard!’ – Delat kunnande och innovativa lösningar till stöd för en inkluderande skolgång

Projektperiod 6/2016–4/2019, Valteri koordinerar

Syftet med utvecklingsprojektet som koordineras av Valteri är att främja delandet av det ömsesidiga kunnandet vid resurscentren och fortbilda personalen samt att ta fram inkluderande förfaranden som man har god erfarenhet av och göra dem tillgängliga för alla.  Kompanjoner är centren för lärande och kompetens GO! i Belgien, National Star i England och Statped i Norge. Alla center har som uppgift att på ett mångsidigt sätt stöda en inkluderande skolgång från grundläggande utbildning till yrkesutbildning. Projektet tar fram en fortbildningsmodul, som projektländerna kan använda som Erasmus+ KA1-fortbildning inom EU. Projektet avslutas våren 2019 med ett internationellt seminarium som hålls i Finland.

Mer information: Kristiina Pitkänen, Valteri Onerva, kristiina.pitkanen@valteri.fi
http://all-aboard-erasmus.eu/