Bedömning av behovet av skolplats

Vägen till en skolplats i en Valteriskola går alltid via en stödperiod.  Under stödperioden utför vi en mångprofessionell utvärdering av stödbehovet och av elevens inlärningsfärdigheter och särskilda behov i avseende av lärande, habilitering och skolgång. Om vi under stödperioden inte hittar tillräckligt med stödåtgärder för skolgången i hemkommunen kan eleven antas till en Valteriskola för en viss tid.

Kommunen ansöker 

Kommunen är den som ansöker om elevplats i samarbete med barnets eller den ungas vårdnadshavare. Ni får tillgång till blanketterna av kontaktpersonen. Ansökningen sker elektroniskt. Elevantagningen förutsätter beslut om särskilt stöd från hemkommunen och särskilt avtal mellan kommunen och Valteriskolan om eventuella assistenttjänster. Kommunen ansvarar för elevens skoltransporter.