NEPSY handledning ger bättre förmåga att styra sig själv och bättre livshanteringsfärdigheter och hjälper bygga upp en helare självbild. Handledningen är praktisk, målstyrd och stärkande samt läggs upp utifrån klientens behov.

Kunnig på olika lösningar för stöd

Det är enormt viktigt att klienten själv engagerar sig med de mål som sätts upp. Våra NEPSY handledare har en bred utbildning och hjälper klienten och hens närmaste krets att ställa de rätta målen. Handledarnas särskilda styrka är en gedigen kunskap om olika lösningar för stöd för lärande.

NEPSY handledning

  • hjälper hitta nya tillvägagångssätt och lösningar i vardagliga situationer
  • kan bestå av allt från några besök till en flerårig träningsplan
  • införlivas vanligtvis i klientens egen omgivning.

Ansöka om en betalningsförbindelse för NEPSY handledning kan göras hos till exempel primärvården, den specialiserade sjukvården eller socialvården.