Utvecklingsgruppen för forskningsbaserad verksamhet behandlar de inkomna ansökningarna varje månad. Du skyndar på behandlingen av din ansökan genom att fylla i den noggrant och gå igenom den med din handledare innan du skickar in ansökan.