Rätt använd teknologi kan ge vingar åt inlärningen

Jag skulle skriva en bloggtext. Och nu har jag gjort det. Eller har jag skrivit texten? Först dikterade jag detta och lät mitt tal förvandlas till text. Sedan har jag lyssnat på vad jag ”skrivit”. Tagit bort och skrivit till. Till sist lät jag ett rättstavningsprogram kontrollera min text. Har jag då utfört uppgiften eller fuskat? Jag har använt mig av tidsenliga verktyg som i många fall finns inbyggda i den tekniska apparatur vi är omringade av.

Det är väl fusk att använda glasögon?

Jag har i hela mitt liv varit beroende av glasögon – en form av hjälpmedel. Lyckligtvis har de alltid klassats som godkända. Jag har inte fuskat då jag haft glasögonen på mig då jag skall läsa eller skriva något. Hade glasögon ansetts som fusk, så skulle jag inte kommit så långt.

Tidsenliga och smarta verktyg

I mitt arbete sprider jag information om olika tidsenliga verktyg som kan underlätta i vardagen och kompensera när någon behöver ”glasögon” för att kunna prestera och få en chans att visa sin förmåga.

Det finns fina verktyg. De är mångsidiga och verkligt smarta. Ändå är det förbluffande sällan jag hört att de använts i skolvardagen. Med tanke på vilka summor som i decennier har satsats på hårdvara inom skolsektorn undrar jag ibland hur det fortfarande kan vara så svårt att tala för att även adekvat mjukvara behövs. Likaså undrar jag ifall teknologin finns till för barnen eller för systemet, eftersom vi ofta blir låsta vid någon plattform som inte är kompatibel med smarta tidsenliga verktyg, som stödjer vid läsning och skrivning.

Till många apparater finns det verktyg som rätt använda blir kloka verktyg. Att snabbt fotografera en text och kunna läsa den medan den blir uppläst borde ses som en studieteknik. Sådant har ju använts tidigare. ”Följ med i texten medan jag läser högt för dig” har nog en och annan lärare sagt. Nu kan eleven vara mera självgående och behöver inte vänta på att någon har tid att läsa högt. Tyvärr skulle det ibland behövas någon euro för att koppla detta verktyg till min apparat. Där blir det ofta stopp.

Ljudande tangentbord

Och när vi har ett barn som skall knäcka läskoden, kunde vi då tänka oss att vi använder ett ”ljudande tangentbord”? I realtid får barnet höra bokstavsljuden samt ordet som skrivits. Vill vi göra det ännu lyxigare, så kunde vi ännu belönas med en symbol av ordet vi skrivit. Mångsidig inlärning som säkerligen uppmuntrar till att utforska vidare.

Den som fortfarande anser att tidsenliga verktyg för läsning, skrivning och strukturellt stöd är onödiga eller helst inte skall användas kan ju börja med att sluta använda sig av gps och påminnelser.

Vi publicerar ibland gästbloggar, som är skrivna av våra samarbetspartner och olika experter inom området. Gästbloggarnas mål är att bjuda på innovativa, tankeväckande perspektiv, praktiska tips som är guld värda och att väcka tankar i nya banor. Den här bloggen hör till vår serie av gästbloggar.

Aktuell information om våra tjänster, fortbildningar, vårt forsknings- och utvecklingsarbete samt övrig intressant information om aktuella ämnen inom stöd för barn och ungas lärande och skolgång.

Beställ nyhetsbrev