”OPSia ikä kaikki”

Opetussuunnitelman perusteet 2014 toivat mukanaan sekä tulevaan suuntaavan että tutkimuspohjaisen käsityksen tiedosta ja oppimisesta. Mitä opetamme, jos uusin tieto löytyykin jostain muualta? Miten opettaa oppilasryhmää, jos oppilaan aiemmat kokemukset ja vapaa-ajan ympäristö heijastuvat oppimiseen niin vahvasti? Oliko kuitenkin vanhassa vara parempi?

Megatrendit suuntaa näyttämässä?

Sitran alkuvuodesta julkaisema Megatrendit 2020 -selvitys luo kokonaiskuvaa siitä, mihin kysymyksiin meidän pitäisi keskittyä alkaneena vuosikymmenenä. Megatrendit eivät ole yllättäviä: ne ovat tuttuja asioita, muutoksia, jotka tapahtuvat jo nyt. Kun nykyisen opetussuunnitelman perusteita kirjoitettiin auki, silloin havaitut ilmiöt olivat näyttämässä suuntaa. Eri alojen asiantuntijoita kuultiin ja sillä perusteella löydettiin avaimia ops-uudistukseen. Oli ilo huomata, että sinne on kirjattu kaikki se, mitä elämme oppilaiden kanssa todeksi.

Kilpailemme some-vaikuttajien ja Youtuben kanssa tiedon jakajina ja auktoriteetteina. Yritämme löytää oppilaille hyviä “heimoja” ja opettaa heitä näkemään vahvuuksia kaikissa, myös niissä, joiden kanssa ei ole helppoa tulla toimeen. Tutkimme teknologian, sosiaalisen median ja pelien vaikutuksia arkeen sekä vahvistamme kohtaamisen ja dialogin käymisen taitoja myös livenä. Yritämme tukea oppilaiden toimintakykyä, jotta heillä on valmiudet vuorollaan pitää tätä Suomi Oy:tä pystyssä.

Kuvituskuva Oppilaan polusta, jonka alussa on OPS 2016-teksti, keskellä Megatrendit-teksti ja lopussa Tulevaisuus-teksti aurinkoiseen maisemaan sijoitettuna.

Luonnon monimuotoisuuden ja -arvoisuuden ymmärtäminen, kestävien arvojen esillä pitäminen ja tulevaisuuden toivon luominen lapsille ja nuorille on tehtävämme. Toivomme oppilaille myös tylsiä hetkiä ja pitkästymistä koska huolehdimme siitä, että pitkäjänteinen ajattelu ei muuten osaa kehittyä. Tiedostamme että vauraus ja kurjuus keskittyvät. Meidän tuleekin miettiä toimenpiteitä, kuinka koulu voisi vaikuttaa tähän kehitykseen käänteisesti. Nämä asiat löytyvät Sitran julkaisun lisäksi myös suomalaisesta opetussuunnitelmasta laaja-alaisten osaamisalueiden kautta.

Opetussuunnitelma kehittyy arjessa

Yhdysvaltalaisen televisioyhtiö CNN:n listauksen (11/2019) mukaan Suomen passi on maailman kolmanneksi paras. Suomen koululaitos taitaa painia myös kärkisijoilla maailman mittakaavassa. Opetussuunnitelman oltua käytössä jo tovin voimme elää kouluarkea turvallisella perustalla tiedostaen sen tuen ja mahdollisuudet.

Suomessa opettajan työtä ohjaavat perusopetuslaki ja opetussuunnitelma, mutta opettajalla on kansainvälisesti verraten työssään varsin suuri autonomia. Myöskin opetussuunnitelma on alati kehittyvä asiakirja, johon vaikuttamaan pääsevät niin huoltajat, opettajat kuin eri alojen asiantuntijatkin. Opetussuunnitelmaa päivitetään tarpeen vaatiessa. Viimeksi helmikuussa 2020 saatiin täsmennyksiä oppilasarviointiin. Ei ole epärealistista väittää, että suomalaisen koulun todistus ja Suomen passi taskussa on helppo elää globaalissa maailmassa.

Aktuell information om våra tjänster, fortbildningar, vårt forsknings- och utvecklingsarbete samt övrig intressant information om aktuella ämnen inom stöd för barn och ungas lärande och skolgång.

Beställ nyhetsbrev