Lappteknik eller design för elever som inte går i skola?

Problematisk skolfrånvaro är inget nytt fenomen, men det är tyvärr ett växande problem i våra skolor och ett aktuellt tema, inte minst i och med Vip-nätverkets pågående kartläggning av skolfrånvaro i årskurserna 7–9.

En orsak till att skolfrånvaro fortsätter vara aktuellt är att det är ett svårlöst problem som inte enbart berör den enskilda eleven på såväl kort som lång sikt, utan även skolan, familjen och samhället i stort. De bakomliggande faktorerna är många, liksom mekanismerna som upprätthåller svårigheterna. Åtgärderna behöver därför vara omfattande, flexibla och individuellt anpassade, det vill säga skräddarsydda för den enskilda eleven i den specifika situationen. Samtidigt krävs samarbete mellan utbildningen, social- och hälsovården, tredje sektorn och naturligtvis vårdnadshavarna samt eleven själv, det vill säga ett lapptäcke av sammansatt kunskap.

Hur syr man ett vackert lapptäcke?

Det förebyggande arbetet och de tidiga insatserna har skolan möjligheter att tillsammans med hemmen ta ansvar för. Skolans begränsningar kommer emot senast då vi talar om kronisk och långvarig skolfrånvaro. Elever som fysiskt inte är i skolan har elevvården svårt att stöda och nå. Det är här samarbete och lappteknik behövs.

Utan fungerande strukturer för samarbete kan insatserna snarare jämföras med sagan om kejsarens nya kläder. I sagan låter sig kejsaren luras till att köpa de dyraste och finaste kläder, sydda av ett tyg som bara de klokaste kan se. I själva verket finns inte tyget och kejsaren går omkring naken. På samma sätt lämnar förgyllda planer utan verklighetsförankring eleverna utan det stöd de behöver.

Bättre än att utlova vackra paraddräkter lämpade för kejsare, är att ha ett värmande lapptäcke av god kvalitet som tål vardagens slitage. För att lapptäcket ska lyckas och bli en fungerande helhet, med rätt storlek, färg och mönster krävs en skicklig skräddare. En skräddare som bemödar sig om att ta de rätta måtten, kartlägga, planera och organisera arbetet, så att alla delar passar ihop. På samma sätt behöver insatserna för elever som inte går i skola koordineras av en uttalad ansvarsperson och utgå från elevens individuella behov.

Värme i bemötandet

Även om lapptäcken är vackra och funktionella är målsättningen inte att alla elever ska få ett eget. Förhoppningen är att varje kommun, varje skola, varje rektor, lärare och handledare i sitt förebyggande arbete skulle lyckas möta, se och höra varje elev i skolan. Att de upplever att det är viktigt att just de har kommit till skolan idag och att de kommer till skolan även i morgon.

Aktuell information om våra tjänster, fortbildningar, vårt forsknings- och utvecklingsarbete samt övrig intressant information om aktuella ämnen inom stöd för barn och ungas lärande och skolgång.

Beställ nyhetsbrev

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *