Heljä Happonen, ohjaava opettaja

Olen Heljä Happonen ja työskentelen ohjaavana opettajana. Minulla on erityisluokanopettajan koulutus. Lukion jälkeen olen opiskellut ensin viittomakielentulkiksi ja sen jälkeen luokanopettajaksi, mutta työelämä ohjasi minut kuitenkin erityisopetuksen puolelle. Tehtyäni useamman vuoden töitä erityisryhmien kanssa, suoritin erilliset erityisopettajaopinnot Jyväskylän yliopistossa töiden ohessa.

Videolla kerron lisää omasta urastani ja työstäni Oppimis- ja ohjauskeskus Valterissa.

Katri Rinne, ohjaava erityisluokanopettaja

Olen Katri Rinne ja työskentelen ohjaavana erityisluokanopettajana. Koulutukseltani olen kasvatustieteen maisteri ja luokanopettaja. Olen lisäksi suorittanut erilliset erityisopettajan lisäopinnot. Tällä hetkellä teen kolme päivää viikossa luokkatyötä yläkoulun ja lisäopetuksen oppilaiden parissa. Kaksi päivää viikossa teen ohjaustoimintaa. Yläkouluikäiset tukijaksolaiset ja ohjauskäynnit työllistävät minua tällöin.

Valmistuttuani erityisluokanopettajaksi toimin vuosina 1994-2011 erityisluokanopettajana Veromäen koulussa Vantaalla. Muutettuani takaisin juurilleni Kuopioon olin varma, että hakeudun aivan muihin töihin. Luulin saaneeni tarpeekseni opetushommista ja koulumaailmasta. Kuopion silloisen apulaisrehtorin soiton seurauksena huomasin kuitenkin tekeväni sijaisuutta todella mielenkiintoisessa paikassa.

Aloitin työt Valterissa syksyllä 2011 ja sille tielleni jäin. Ensimmäiset pari vuotta toimin erityisluokanopettajan viransijaisena ja  ohjaavaksi erityisluokanopettajaksi siirryin saatuani viran ja tukijaksotoiminnan lisääntyessä Kuopiossa.

Tavallista työpäivää ei näissä hommissa olekaan. Iloiset yllätykset, muuttuvat tilanteet, erilaiset jaksolaiset, vierailut, elämykset ja uuden oppiminen tuovat jokaiseen työpäivään omat mausteensa. Työpäiväni pitävät sisällään ohjauskäyntejä, verkostopalavereja, yhteydenpitoa kouluihin, huoltajiin ja verkostoihin sekä tukijaksolla olevien oppilaiden palautteiden kirjoittamista. Lisäksi päiviini kuuluu opetuksen suunnittelua ja toteutusta yksin ja yhdessä tiimin aikuisten kanssa, tavoitteiden asettamista, niihin pyrkimistä ja niiden arviointia ja tarkastelua.

Ryhmämme oppilaat ja jaksolaiset opiskelevat toiminta-alueittain, yksilöllisin tavoittein, painoalueittain sekä yleisen opetussuunnitelman mukaisin tavoittein. Siinä riittää räätälöimistä, jotta jokainen oppilas pystyy toimimaan omista henkilökohtaisista vahvuuksistaan, kiinnostuksen kohteistaan ja valmiuksistaan lähtien.

Työpäiviini kuuluu myös talvisin ski-toimintaa. Minä ja muut koulumme soveltavan alppihiihdon saloihin koulutetut aikuiset käymme oppilasryhmän kanssa torstaisin laskettelemassa. Maustetta arkeen tuovat myös tallipäivät.  Sosiaalipedagogisen hevostoiminnan ohjaajana tykkään hyödyntää sen ajatusmaailman tarjoamia mahdollisuuksia yhteisöllisyyden ja elämyksellisyyden toteutumisessa oppimisessa.

Parasta työssäni ovat ihmiset, erilaiset kohtaamiset ja onnistumiset. Iloitsen, kun oppilaalle löydetään yhteistyöllä oikeat tukimuodot ja hän pääsee elämässä ja opinnoissa eteenpäin. On hienoa, kun oppilaalle löytyy peruskoulun jälkeen jatko-opintopaikka ja nuori huomaa pärjäävänsä elämässä. Eniten työssäni haastavat aikataulut ja ajan puute. Niin paljon mukavia ja kiinnostavia juttuja, eikä kaikkeen ehdi mukaan.

Tälle alalle sopii joustava, monitaitoinen, ratkaisukeskeinen, innostunut, mahtavia työkavereita arvostava, tiimityöstä tykkäävä, ulospäinsuuntautunut ja uuden oppimisesta kiinnostunut henkilö.

Erja Kaakkuriniemi, ohjaava kuntouttaja

Olen ohjaava kuntouttaja Erja Kaakkuriniemi. Koulutuksena minulla on korkeakoulututkinto kuntoutuksesta, joka antaa laaja-alaista näkemystä ja tietoa kuntoutuksesta sekä osaamista alan toimintamallien ja -tapojen kehittämiseen.

Tämän hetkinen tehtäväkuvani ohjaavana kuntouttajana on muotoutunut vuosien varrella pikku hiljaa. Alun perin päädyin Valteriin fysioterapeutin virkaan. Kouluttautumiseni ja osaamiseni tunnistamisen sekä sen hyödyntämisen myötä ovat työtehtäväni ja virkanimikkeeni muuttuneet vastaamaan nykyistä työtäni. Nimikkeenä ohjaava kuntouttaja ei kerro juuri mitään työni sisällöstä.

Työni koostuu hyvin monesta elementistä. Esimerkkinä voisin mainita koko Valteri–tason sekä Oulun toimipisteen toimintamallien ja –tapojen kehittämisen, työn erilaisissa hankkeissa sekä alueellisesti että valtakunnallisesti, kouluttamisen ja konsultaation sekä toimipisteemme oppilaiden ja tukipalveluissa mukana olevien lähikoulujen oppilaiden toimintakyvyn ja kuntoutustarpeen arvioinnin.

Työssäni on parasta monipuolisuus ja itsenäisyys. Työ on pitkälle ihmisten kanssa toimimista; moniammatillista yhteistyötä hyvin erilaisten ryhmien, tahojen ja organisaatioiden kanssa. Voin itse suunnitella tietyissä raameissa työni rytmitystä ja aikataulutusta. Se on tärkeää työni mielekkyyden ja työssä jaksamisen kannalta.

Työni suunnittelua haastaa se, että uusia työtehtäviä tulee viikoittain, eikä niihin kuluvaa työaikaa pysty aina ennakoimaan. On pystyttävä näkemään, mikä työtehtävä kuuluu työnkuvaani ja millaisille tehtäville on osattava sanoa ei. Kiinnostavaa työtä on tarjolla paljon.

Koulumaailmassa työskentelevän on osattava työskennellä monenlaisten oppilaiden ja työkavereiden kanssa nopeastikin muuttuvissa tilanteissa ja ympäristöissä. Työntekijältä vaaditaan joustavauutta, monipuolista osaamista, tavoitteellista toimintaa sekä pitkäjänteisyyttä. Tärkeintä on kuitenkin, että se mitä teet on mielekästä sekä että koet iloa työstäsi ja työkavereiden kanssa yhdessä toimimisesta.

Suosittelen, että löytäessäsi Valterista itseäsi kiinnostavan työtarjouksen, otat rohkeasti yhteyttä! Valterissa arvostetaan monipuolista osaamista. Osaamisen lisäksi on tärkeää se, millainen olet persoonana. Meillä pyritään tunnistamaan työntekijöiden osaaminen ja muokkaamaan työtehtäviä Valterin osaamistarpeet huomioiden.