Hur skulle det vara om vi tänkte tvärtom?

Engagerade och ansvarskännande pedagoger vill medverka till att lärmiljön ska bli optimal för alla. Traditionellt har vi nästan alltid utgått ifrån majoritetens behov då vi planerar lärmiljön. Men hur skulle det vara om vi tänkte tvärtom och utgick ifrån de som behöver olika former av stöd och anpassningar?  Det som är bra för en elev med en funktionsvariation är bra för alla elever!

Utgå från hjälpinsatserna

Vi som jobbar med elever som har någon form av funktionsvariation ser ofta att fokus endast ligger på att anpassa lärmiljön för eleven och att det väntas räcka till. Om vi som exempel tar elever med syn -och/eller hörselnedsättning är hjälpinsatserna för dessa elever till nytta för alla elever i klassen. Ifall man planerar sin undervisning utgående från dessa elever sparar man både tid och besparar sig själv från onödig stress. Man har då redan en undervisning som fungerar för alla, istället för att för att först planera sin undervisning en gång och sedan ännu planera om och anpassa för de elever som behöver tilläggsstöd.

En lärmiljö för alla

Alla mår bra av tydlighet och struktur. Alla mår bra av goda ljud – och ljusförhållanden – en lärmiljö där alla är delaktiga skapas av att alla i skolan är med och tillsammans bär upp värdegrunden. En värdegrund som baseras på kunskap, gemensamma värderingar och en vilja till att kunna tänka om – tänka tvärtom.

Aktuell information om våra tjänster, fortbildningar, vårt forsknings- och utvecklingsarbete samt övrig intressant information om aktuella ämnen inom stöd för barn och ungas lärande och skolgång.

Beställ nyhetsbrev

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *