Kouluttaja

Ohjaava opettaja, KM, erityisluokanopettaja, nuoriso- ja vapaa-ajanohjaaja, psykoterapeuttiopiskelija, neuropsykiatrinen valmentaja

Riikalla on vahvaa ammattitaitoa ja käytännön kokemusta psyykkisesti oireilevien ja tarkkaavuushäiriöisten oppilaiden kanssa toimimisesta. Hän pystyy avaamaan ja käytännön esimerkein havainnollistamaan mm. vuorovaikutuksen, itsesäätelyn ja tunnekasvatuksen merkitystä ja eri menetelmiä. 

  • Nepsy – neuropsykiatrinen valmennus 
  • psykiatriset haasteet 
  • sosiaaliset ja tunnetaidot 
  • tarkkaavuus ja toiminnanohjaus